Namens oppositiepartij NVA-Plus kaartte raadslid Tomas De Meyer tijdens het openbaar vragenkwartiertje de problematiek aan: "Naar verluidt is het gemeentebestuur aan het kijken om de VDAB-site in Gits aa...

Namens oppositiepartij NVA-Plus kaartte raadslid Tomas De Meyer tijdens het openbaar vragenkwartiertje de problematiek aan: "Naar verluidt is het gemeentebestuur aan het kijken om de VDAB-site in Gits aan te kopen om die dan te installeren als containerpark." Op die site huist tot nu een opleidingscentrum tot kraanman. Maar volgens omwonenden leidt dit tot lawaaihinder. Na diverse klachten werd uiteindelijk besloten om die cursussen binnen afzienbare tijd te verhuizen naar een nog te bepalen locatie en zo komt die site vrij.Burgemeester Rita Demaré (CD&V) antwoordde: "Voorlopig polsen we voorzichtig als die site te koop is. We kregen er nog geen antwoord op. Het is wel spijtig dat jullie dit op de gemeenteraad bespreken, dit kan enkel de vraagprijs opdrijven. Beter was het mocht je dit aangekaart hebben in de wandelgangen of als we elkaar eens kruisen langs straat."Tomas rondde af: "Je had het dan beter eens tijdens de geheime zitting medegedeeld." Hoe dan ook, alle pistes blijven voorlopig open. (JD)