"Let op waar u gaat zitten. Vorige week is een deel van het plafond losgekomen en het is nog altijd niet hersteld. Ik zou het zelf willen doen, maar ik mag niet. Er zitten namelijk asbestplaten in het plafond verwerkt en die mag je zelf niet verwijderen."
...

"Let op waar u gaat zitten. Vorige week is een deel van het plafond losgekomen en het is nog altijd niet hersteld. Ik zou het zelf willen doen, maar ik mag niet. Er zitten namelijk asbestplaten in het plafond verwerkt en die mag je zelf niet verwijderen."Wie dacht dat Filiep Jodts (50) als kersverse nieuwe baas van het West-Vlaams parket vanuit een somptueus kantoor de criminaliteit bestrijdt, heeft het fout. En dat steekt. Zozeer zelfs dat procureur Jodts luidop durft te dromen. In de lagere school was hij het die de melkskes ronddeelde, tijdens zijn rechtenstudies aan de Kulak werd hij de eerste praeses die niet verkozen maar gevráágd werd, als onderzoeksrechter was hij de eerste in België die een vastgelopen onderzoek met succes helemaal liet herbekijken. En ook nu is Filiep Jodts er de man niet naar om vanuit de coulissen de zaken op hun beloop te laten. "Bij Anderlecht loopt dat misschien niet helemaal perfect, maar ik zie mezelf als een speler/trainer", lacht hij. "Beleid ontwikkelen en mijn mensen aansturen, dat is mijn job maar als het nodig is, zal ik ook op de voorgrond durven treden."U heeft een plan."Waarom gaan we in West-Vlaanderen niet naar één centraal justitiegebouw? Als ik zie hoe de toestand in onze huidige gebouwen is, lijkt me dat geen overbodige luxe. In Ieper valt het dankzij de renovatie van enkele jaren geleden nog goed mee, maar de andere drie gerechtsgebouwen zijn niet meer in allerbeste staat. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Als ik mijn kantoor hier in Veurne wil verwarmen, dan kan ik kiezen tussen de verwarming aanleggen of ze uitzetten. De draaiknop werkt al jaren niet meer. Leg ik ze aan, dan is het binnen het uur bloedheet in mijn kantoor en kan ik niet anders dan het raam openzetten. Efficiënt? Allerminst.""Het plafond komt op vele plaatsen los, maar de herstelling laat op zich wachten. Het zelf doen, is geen optie want er zit asbest in verwerkt. Onze lift is zes maanden kapot geweest voor ze hersteld werd. In het gerechtsgebouw in Kortrijk zijn alle ramen nog enkel glas en het houtwerk is al jaren niet meer behandeld. Het hoeft geen betoog dat ook daar de stookkosten onnodig hoog oplopen. En in Brugge zit er betonrot, in een gebouw dat een goeie dertig jaar oud is. Die gebouwen renoveren of zelfs maar goed onderhouden, kost handenvol geld. Dat is niet verantwoord."Ook een nieuw gebouw zal geld kosten. Dat er niet is."De overheid geeft zoveel subsidies aan particulieren om hun woningen energie-efficiënter te maken. Stel nu eens dat de overheid dat één jaar niet doet en het geld dat ze daarmee uitspaart investeert in haar eigen gebouwen. Het jaar nadien zullen die gebouwen al veel minder kosten in onderhoud en verwarming. Het geld dat je daarmee uitspaart, kan je dan opnieuw gebruiken om de particulieren te subsidiëren, naast de bestaande subsidies die je dan weer opstart. Dat is toch een win-winsituatie? Waarom schakelen we geen grote firma in die een gloednieuw, efficiënt justitiegebouw neerpoot en het vervolgens verhuurt aan de FOD Justitie? Dat zal veel goedkoper zijn dan die oude gebouwen te blijven onderhouden. In het huidige systeem gooit men bijna letterlijk het geld door de ramen." U heeft zelfs al een locatie in gedachten. "Klopt. In Oekene, langs de E403, aan de overkant van waar men de laatste hand aan het leggen is aan de nieuwe campus van het AZ Delta. Daar is nog een mooie lap grond over en die locatie is voor tachtig procent van West-Vlaanderen op nog geen halfuurtje rijden. Als we daar voldoende zittingszalen voorzien en die zalen ook in de namiddag gebruiken - wat nu vaak niet het geval is - dan kan één gebouw volstaan voor heel West-Vlaanderen. Voorzie in dat gebouw ook plaats voor de mensen van de federale politie - inclusief wetenschappelijke ruimtes voor het labo - en dan kan je ook de zes verouderde gebouwen van de federale politie in West-Vlaanderen verkopen. Waar die mensen soms in moeten werken, dat zijn middeleeuwse omstandigheden. Als de federale politie, het parket en de rechtbanken samen op één site zitten, wat neerkomt op ongeveer 750 personen, dan kunnen er ook grote besparingen gerealiseerd worden op logistiek, verplaatsingen en materiaal."U droomt niet alleen van een nieuw gerechtsgebouw maar ook van een nieuwe gevangenis."Ik zou nog verder durven gaan inderdaad. Waarom bouwen we daar vlakbij geen nieuwe gevangenis voor de tweehonderd mensen die nu in West-Vlaanderen in voorhechtenis zitten? Dan is de overbevolking in de gevangenissen van Ieper en Brugge meteen opgelost en het levert ook praktische voordelen op. Als er nu iemand opgepakt en voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter moet die verdachte naar een gerechtsgebouw gebracht worden en daarna ook vervoerd naar de gevangenis. Dat kost geld, tijd en mensen. Als ze voor de raadkamer moeten verschijnen, begint die hele verhuisoperatie opnieuw. Zet je een zogenaamd arresthuis vlakbij je rechtbank, dan kunnen ze bij wijze van spreken de straat oversteken en het is opgelost. Als die mensen dan eenmaal definitief veroordeeld zijn, kunnen ze naar een andere gevangenis verhuizen. Ik ben ervan overtuigd dat je op die manier veel efficiënter kan werken. Het verhoor door de politie, de voorleiding bij de onderzoeksrechter en het eventuele opsluiten kan dan allemaal op quasi dezelfde locatie gebeuren."