Komst nieuwe hoogspanningslijn stuit op protest in Zedelgem

Ventilus, zo heet de nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windmolenparken voor de kust naar het binnenland moet voeren. Het traject van Zeebrugge naar Avelgem doorkruist ook Zedelgem, waaronder de beschermde Moubekevallei. De buurtbewoners willen in de hele gemeente de ogen openen en wijzen op alternatieven.

Enkele bewoners uit de buurt van de Faliestraat en Moubekevallei die als actiecomité het voortouw nemen: Bart Vergote, Ann Caenepeel, Silke Vanhove en Urbain Ureel. © foto HV

Plannen om hoogspanningsmasten te laten verrijzen, stuiten niet zelden op verzet van misnoegde burgers. Eind jaren negentig woedde er in Zedelgem al fel protest tegen de komst van een bovengrondse lijn. Een tracé van toen dat opnieuw vanonder het stof is gehaald voor de Ventilus-verbinding tussen Brugge en Izegem. De masten en leidingen zouden zowat de grens van Zedelgem en Aartrijke volgen, in een zone waar ook de Faliestraat middenin ligt. Buurtbewoner Urbain Ureel neemt het voortouw om de streek op de ernst van de zaak te wijzen. “Ik kreeg pas recent weet van dit project via de pers en startte mijn brievenactie in de wijde omtrek van mijn woning. De lieflijke groene omgeving kan, sneller dan gedacht, veranderen in een afzichtelijk bos van hoogspanningsleidingen in onze achtertuin en weides.”

Alternatieven mogelijk

“Het gaat om spanning van de zwaarste categorie, namelijk 380.000 volt, met bewezen negatieve gevolgen voor de gezondheid als je in de directe nabijheid ervan woont. Bovendien vermindert de waarde van de huizen en gronden fel onder of bij een dergelijke bovengrondse lijn.”

Dat de Ventilus-lijnen hun weg zullen moeten vinden, lijkt vanzelfsprekend. Het huidige hoogspanningsnetwerk volstaat immers niet om de stroom van de toekomstige windmolenparken te verdelen. “De aanleg van dit nieuw bovengronds traject strookt echter niet met de principes van het Federaal Ontwikkelingsplan. Daarin is sprake dat bij nieuwe verbindingen, waar mogelijk, bestaande bovengrondse lijnen verzwaard worden en dat die nieuwe infrastructuur ook gebundeld wordt met autosnelwegen en waterlopen.”

“Voor Zedelgem betekent dit dat de huidige masten kunnen verzwaard worden tot het kruispunt van Zuidwege om vandaar de leidingen ondergronds richting E403 te laten lopen. In dat document staat ook dat er bij nieuwe infrastructuur maximaal getracht wordt om woongebieden en beschermde zones, zoals in Zedelgem de Moubekevallei, te vrijwaren.”

Overleg gepland

Netbeheerder Elia en de Vlaamse overheid zullen Ventilus in overleg met de inwoners van de betrokken gemeenten realiseren. Op 6 juni staat vanaf 16 uur een infomoment in de Groene Meersen gepland. Het uitvoeringsplan is ook beschikbaar op het gemeentehuis van Zedelgem. “Ik spoor de mensen aan om zich goed te informeren om tegengewicht te bieden”, benadrukt Urbain. “We mogen gerust onze bezwaren uiten. Stel vragen aan het schepencollege of reageer op de website van Ventilus. Misschien komt er een werkgroep van, waarmee we krachten kunnen bundelen om ons te verzetten. Op 14 mei om 19 uur komen we al met de buurt informeel samen in wijnbar Vinho langs de Brugsestraat. Ik hoop vooral ook op terechte steun van ons gemeentebestuur om de plannen te laten herzien. We hoeven de goedkoopste oplossing voor Elia en een aantasting van onze leefomgeving niet zomaar te aanvaarden.”

(HV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.