Komende zomer is het verboden alcohol te drinken op Stationsplein en De Munt in Roeselare

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Met de zomer in aantocht kondigt zich een periode aan met veel activiteit in de stad. Het is uiteraard de bedoeling dat de bewoners en de bezoekers van de stad deze zomer op een aangename manier kunnen beleven. Om de openbare rust, veiligheid en gezondheid zo optimaal mogelijk te garanderen, wordt een verbod op alcoholverbruik ingesteld op het Stationsplein en de Munt.

“De maatregel kadert in een reeks maatregelen die de Stad reeds geruime tijd ingevoerd heeft in samenwerking met de dienst Samenleven, de straathoekwerkers, de gemeenschapswachten en de politie, zoals verhoogd politietoezicht, begeleiding van mensen in probleemsituaties, intensieve camerabewaking en de herinrichting van het openbaar domein op het Stationsplein en de Munt (nieuwe bloembakken, kleur, aangename terrassen en straks ook de zomerspeeltuin)”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“De stad investeert niet alleen in een zomer vol beleving en een verfraaiing van het stadscentrum, maar ook in preventieve overlastmaatregelen, zoals dit alcoholverbod op twee plaatsen die door veel passage een gevoeligheid kennen voor overlast.”

Aanpak werpt vruchten af

“De reguliere rapportage van processen-verbaal op het Stationsplein wijst ook aan dat deze aanpak haar vruchten blijft afwerpen. In de periode van 24 februari tot 31 mei werden 13 pv’s opgemaakt voor openbare dronkenschap (11 bestuurlijke aanhoudingen), 12 inzake fysiek geweld (uit analyse blijkt dat op 1 uitzondering na dit steeds over partijen gaat die elkaar kennen) en 7 inzake drugs. 36 fietsdiefstallen werden geregistreerd, waarbij de ophelderingsgraad hoog ligt en door gericht toezicht en recherche deze trend gestabiliseerd lijkt, maar verder nauw opgevolgd wordt.”

“Ook op het vlak van handhaving wordt de inzet verder versterkt. Onlangs keurde de politieraad de inzet van een extra securitybewaking goed, en werden met de NMBS afspraken gemaakt over nauwere inzet van terreinverkenners en verhoogde bewaking in en rond het stationsgebouw en de parking.”

Het alcoholverbod wordt gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve sancties en de politie kan aangetroffen geopende alcoholhoudende dranken ook in beslag nemen. De maatregel geldt vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad maandag eerstkomend en geldt minstens tot 31 oktober 2022. Dit verbod geldt niet op de aanwezige terrassen en op/tijdens vergunde evenementen en activiteiten die daar plaats vinden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.