Komen er straks weer ereburgers bij in Oostrozebeke?

Daniel Verstraete is één van het fameuze lijstje van ereburgers. Daniel is afkomstig van de Ginste en was vele jaren bisschop in het Zuid-Afrikaanse Klerksdorf. Hij is tot op vandaag trouwens de enige bisschop die Oostrozebeke ooit had. (foto CLY)
Daniel Verstraete is één van het fameuze lijstje van ereburgers. Daniel is afkomstig van de Ginste en was vele jaren bisschop in het Zuid-Afrikaanse Klerksdorf. Hij is tot op vandaag trouwens de enige bisschop die Oostrozebeke ooit had. (foto CLY)
Redactie KW

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting kwam de oppositie aandraven met het voorstel om opnieuw werk te maken van het toekennen van het ereburgerschap.

Het toekennen van het ereburgerschap was al enkele jaren in onbruik geraakt, onder meer door de jaarlijkse huldiging van verdienstelijke inwoners. Dat zint de Inspraak.nu-oppositie niet en die stelt voor om terug aan te knopen met het verleden want het toekennen van de titel van ereburgerschap straalt meer cachet uit. “Het is wel de bedoeling dat de gemeenteraad slechts uitzonderlijk het ereburgerschap toekent”, opende Marleen Lefebre (Inspraak.nu).

“Het ereburgerschap is een titel met een ceremoniële waarde die de erkentelijkheid van Oostrozebeke voor haar inwoners uitdrukt. Vandaar ook dat het ereburgerschap enkel kan toegekend worden aan natuurlijke personen die in Oostrozebeke zijn opgegroeid, er wonen of gewoond hebben en bovendien van onberispelijk gedrag zijn. Het moet wel iemand zijn die bijgedragen heeft tot het welzijn of de welvaart van Oostrozebeke of aan Oostrozebeke een uitstraling bezorgde in binnen- of in buitenland. Dit ereburgerschap kan ook maar één keer aan een persoon toegekend worden maar kan ook postuum uitgereikt worden”, vervolgde raadslid Lefebre.

Archieven

Vooral onder de burgemeesters Jacques Van Loo en wijlen Lieven Demedts werd er kwistig met eretitels gegooid. Er staan momenteel liefst 31 ereburgers op de officiële lijst. Sinds 1994 zijn daar geen namen meer bijgekomen en het zag er niet naar uit dat onder het bewind van burgemeester Luc Derudder daar snel verandering zou in komen. Aanvankelijk was het ook zo dat je pas ereburger kon zijn wanneer je niet van de gemeente zelf was. Bij de eerste zes van het lijstje vonden we Alberic Schotte, zuster Assunta, zuster Trui, zuster Andrea, Antoon Devaere en Leon Viaene terug. De aanstellingen waren het werk van burgemeester Van Loo. De rest werd toegevoegd onder burgemeester Demedts. Ook de verbroedering met het Duitse Wetter leverde een paar Duitse ereburgers op zoals Herman Hahn en Fritz Wimmer. Ook mensen uit het politieke of administratieve wereldje ontbraken niet zoals Lucien Braet (ministerie van financiën), Robert Hudders (stedebouw), Antoon Declercq (rechtbank Kortrijk), Gustaaf Vroman (poltierechtbank) en zelfs graaf Henri d’Udekm d’Acoz. Ook Daniël Verstraete, bisschop in het Zuid-Afrikaanse Klerksdorf, staat op dat lijstje.

Schepen van Jeugd Jonas Van D’Huynslager (Oostrozebeke.nu) die deze materie onder zijn bevoegdheid heeft, gaf meteen te kennen dat hij het voorstel van de oppositie genegen is maar hij keurde het ook niet meteen goed. “Ik stel voor dat we dit punt even laten passeren bij de adviesraden om daarna te beslissen of we het toekennen van ereburgerschappen weer gaan invoeren. Wij gaan ook het advies van de cultuurraad hierover inwinnen en pas later kan dat punt weer voor de gemeenteraad komen. Ik denk dat de maand mei best haalbaar is om hierover te beslissen.”

(CLY)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.