Komen er 250 asielzoekers in de kazerne van Ieper? Beslissing nog niet definitief, maar kans is wel bestaande

De legerkazerne in Ieper. © Archief EF
Christophe Maertens
Christophe Maertens Medewerker KW

Fedasil, de organisatie die zorgt voor opvang van asielzoekers, onderzoekt of de Ieperse legerkazerne als onderdak kan dienen voor minstens 250 asielzoekers. Er is nog niets definitiefs, maar het hoeft geen betoog dat een leegstaande kazerne wel degelijk kans maakt om vluchtelingen op te vangen. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) hoopt dat het zover niet komt, maar benadrukt niets te kunnen doen eenmaal de beslissing is genomen. “Het staat buiten kijf dat die mensen moeten worden geholpen, maar dit is echt niet op maat van onze stad.”

Het Competentiecentrum Steunmateriaal en Producten (CCMP) is momenteel de afbouw van alle activiteiten in de Ieperse legerkazerne aan het afronden. De militairen moeten er normaal op 23 december de deur uit. Het Ieperse stadsbestuur weet dat uiteraard al langer en het plan is de kazerne op te nemen in het de Strategische Spie, een nieuw stadsgedeelte.

Nog geen definitieve beslissing

Het stadsbestuur kreeg echter een mail van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) waarin staat dat onderzocht wordt dat een deel van de Ieperse kazerne eventueel in aanmerking komt als asielcentrum. Het zou gaan om het huisvesten van zo’n 250 mensen op de site, met de mogelijkheid voor 125 mensen extra. Er zou aanvankelijk met containers worden gewerkt. Bij het kabinet van Nicole de Moor wil de woordvoerder enkel kwijt dat er al enige tijd een zoektocht is naar terreinen in Vlaanderen en Wallonië die kunnen dienen om asielzoekers op te vangen. Bart Battheu, vakbondsafgevaardigde ACOD Defensie en werkzaam in de Ieperse kazerne, zegt weet te hebben van een uitgetekend plan hoe een deel van de kazerne zou kunnen worden aangepast voor een asielcentrum. “Maar er zou nog niets concreets zijn”, aldus de vakbondsafgevaardigde.

Ook Lies Gillis, adjunct-woordvoerder van Fedasil, meldt dat er nog niets definitiefs vastligt. “We zijn heel wat locaties aan het bekijken en de Ieperse kazerne is er daar een van. We onderzoeken bijvoorbeeld met architecten of de infrastructuur wel geschikt is.”

“Dit is niet op maat van Ieper” – burgemeester Emmily Talpe

Je hoeft echter geen visionair te zijn om te zien dat de kazerne wel degelijk kans maakt om als opvangcentrum te dienen. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) is in ieder geval niet opgetogen met het nieuws. “Weet dat dit op federaal niveau wordt beslist en wij dat als stad niet kunnen tegenhouden”, zucht de burgemeester. “Maar we juichen dit zeker niet toe, dat is duidelijk. Begrijp mij niet verkeerd, asielzoekers moeten we helpen, maar dit is niet op de maat van Ieper. Onze sociale dienst heeft nu al de handen vol en komt met de komst van zo’n groot aantal asielzoekers nog meer onder druk te staan. Bovendien is het toch een beetje vreemd om op zo’n korte afstand van het asielcentrum van Poelkapelle een tweede centrum in te richten.”

De komst van een asielcentrum zou ook roet in het eten gooien van wat Ieper met de site van plan is. De kazerne maakt inderdaad deel uit van de Strategische Spie, een terrein ten zuiden van het station dat wordt ontwikkeld als stadsdeel. Het idee is om van de kazerne eventueel een KMO-zone te maken. “Ik moet je niet vertellen dat de aanwezigheid van een asielcentrum daar een rem zal opzetten”, aldus nog de burgemeester. “Dus neen, wij zijn zeker niet akkoord met de komst van een asielcentrum naar Ieper, onze stad kan dat gewoonweg niet dragen.”

Eerder al eens onderzocht

Opvallend is dat het niet de eerste keer is dat Fedasil de mogelijkheid onderzoekt of de Ieperse kazerne geschikt voor asielzoekers. Dat was al eens het geval in 2015, toen de dienst op zoek was naar een opvangplaats voor 500 vluchtelingen. Toen was een groot deel van de site nog in gebruik door defensie, terwijl de kaarten nu toch anders liggen.

Ondertussen bevinden er zich nog een 60-tal militairen in de kazerne. “De sluiting is nog altijd voorzien op 23 december, maar de mogelijk bestaat dat er nog een kleine achterwacht van een paar mensen blijft. Dat zou gaan om militairen die bijna met pensioen zijn, zodat ze niet meer naar een andere eenheid hoeven te gaan. Alle andere werknemers kunnen op een andere locatie aan de slag. Opvallend is dat defensie rekening hield met de voorkeur van de mensen. Zo mag ikzelf terug naar Poelkapelle, waar ik vroeger al de slag ben geweest.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier