Leefbaar Sint-Andries is een crowdfunding gestart, om geld in te zamelen voor een juridische procedure tegen de stadionplannen van Club Brugge. Enkele bewoners van Sint-Andries vrezen dat een stadion met 40.000 zitjes nog meer hinder zal veroorzaken op wedstrijddagen.
...

Leefbaar Sint-Andries is een crowdfunding gestart, om geld in te zamelen voor een juridische procedure tegen de stadionplannen van Club Brugge. Enkele bewoners van Sint-Andries vrezen dat een stadion met 40.000 zitjes nog meer hinder zal veroorzaken op wedstrijddagen.Om extra geld te ronselen bij andere buurtbewoners en sympathisanten vermeldde de webpagina van Leefbaar Sint-Andries dat indien meer dan 25.000 euro ingezameld wordt, het extra bedrag zal gestort worden op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker.Dat laatste wordt absoluut niet geapprecieerd door de hulporganisatie. Namens Kom op tegen Kanker stelt algemeen directeur Marc Michils: "Kom op tegen Kanker distantieert zich van volledig van de actie van Leefbaar Sint-Andries. De initiatiefnemers van deze actie hebben KotK op geen enkele manier op de hoogte gebracht van hun initiatief. Deze werkwijze beantwoordt niet aan de manier van werken van KotK, noch aan de goede verstandhouding die we met alle actievoerders willen onderhouden. Bovendien aanvaarden we absoluut niet dat onze naam wordt gebruikt in het kader van een lokaal conflict of mogelijk juridisch dispuut. Onze neutraliteit is cruciaal voor de geloofwaardigheid van KotK."Bijgevolg is het betrekken van Kom op tegen Kanker in deze actie onaanvaardbaar. Het is bijzonder te betreuren dat de initiatiefnemers de goede faam van KotK op het spel zetten. We hebben van de initiatiefnemers van deze crowdfundingsactie dan ook geëist dat alle gebruik van de naam Kom op tegen Kanker stop te zetten en alle verspreide promotiemateriaal terug te vorderen. Verdere gerechtelijke stappen, inclusief schadevergoeding, worden bekeken.KotK waardeert elke vorm van steun en moedigt acties aan, maar dan wel in wederzijds vertrouwen en volgens duidelijke afspraken. Wie de strijd tegen kanker wenst te steunen, is altijd welkom om een gift te doen via https://www.komoptegenkanker.be/doe-een-gift", aldus Marc Michiels.Kom op tegen Kanker heeft de verantwoordelijken van Leefbaar Sint-Andreis donderdag een aangetekende brief verstuurd met haar eisen : het stoppen van het gebruik van haar naam, het terugvorderen van affiches en de gerechtelijke stappen die de hulporganisatie wil nemen. "De strijd tegen kanker misbruiken voor een lokaal conflict kunnen we onder geen enkel beding aanvaarden", besluit Marc Michiels.