Koksijde toont zich als Dementievriendelijke Gemeente

Wilfried Delanghe (voorzitter Seniorenadviesraad), burgemeester Marc Vanden Bussche, seniorenconsulente Katleen Calcoen, Els Janssoone (referentiepersoon dementie wzc Dunecluze), Regine De Vlamynck (Seniorenadviesraad), schepen Ivan Vancayseele, mantelzorger Liliane Massagé. (foto MVO) © Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Samen met wzc Dunecluze organiseert Koksijde als ‘Dementievriendelijke gemeente’ initiatieven om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten draaien in onze samenleving. De hoofddoelen zijn het taboe te doorbreken en mensen met vragen hulp te bieden.

De vergrijzing in een gemeente met veel senioren als Koksijde brengt een hoop maatschappelijke uitdagingen met zich mee, waaronder dementie. Heel wat mensen worden hiermee geconfronteerd, bij zichzelf, hun partner, familie, vrienden, buren… De kernthema’s van een dementievriendelijke gemeente zijn: mensen met dementie en hun omgeving betrekken bij het beleid, werken aan een positieve beeldvorming, toegankelijke activiteiten en vervoersmogelijkheden organiseren, vroegdetectie mee mogelijk maken, praktische ondersteuning voorzien, buurtgerichte oplossingen creëren en zorgen dat voorzieningen en diensten respectvol zijn voor mensen met dementie en hun omgeving.

Dementieloket

Els Janssoone is referentiepersoon dementie in wzc Dunecluze: “Jaren geleden zijn we gestart met ons Dementieloket. Samen met het Sociaal Huis willen we een antwoord bieden op de vele vragen van de inwoners van Koksijde over dementie. We bieden graag een luisterend oor, geven informatie of verwijzen door. Een nieuw initiatief (elke tweede maandagnamiddag van de maand om 14 uur) is ons Contactkoor voor mensen met dementie en hun partner of mantelzorger. Samen zingen doet deugd en werkt verbindend.”

We merken dat de taboe- sfeer geleidelijk aan verdwijnt

“Daarnaast is er ook Dementie en nU, een psycho-educatiepakket ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen. Daarbij zorgen twee coaches voor begeleiding. In de tien bijeenkomsten van Dementie en nU worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven aan een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers en is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelde onderwerpen.”

Mantelzorger

Katleen Calcoen, seniorenconsulent van het Sociaal Huis: “We merken dat de taboesfeer geleidelijk aan verdwijnt, maar we willen onze initiatieven verder uitbouwen.”

Liliane Massagé is al 18 jaar mantelzorger voor een vriendin. “Het is inderdaad niet altijd makkelijk, want als mantelzorger moet je er altijd zijn! Als er momenten zijn dat je zelf niet voor die zorg kunt instaan, moet je altijd een oplossing vinden. Dat lukt me meestal wel, maar het leven moet ook voor jezelf leefbaar blijven. Ik ben blij met kleine dingen, zoals een bezoekje en een babbel met de buurvrouw, ik spreek mensen op straat aan als ik ga wandelen… En het Mantelzorgcafé De Luisterschelp wil ik voor geen geld missen! Het is goed dat de gemeente en het wzc zich zo inzetten met dergelijke initiatieven!”

Voor het contactkoor schrijf je je vooraf in op het nummer 058 53 43 42 of via mail: katleen.calcoen@koksijde.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.