Burgemeester Marc Vanden Bussche komt niet terug op zijn eerdere bezorgdheden, maar wil er het beste van maken nu de federale ministerraad de locaties heeft aangeduid. Koksijde start dan ook met de nodige voorbereidingen, al blijven ze wel in het duister tasten en dringen ze aan op een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van Defensie Steven Vandeput.
...