Burgemeester Marc Vanden Bussche komt niet terug op zijn eerdere bezorgdheden, maar wil er het beste van maken nu de federale ministerraad de locaties heeft aangeduid. Koksijde start dan ook met de nodige voorbereidingen, al blijven ze wel in het duister tasten en dringen ze aan op een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van Defensie Steven Vandeput.
...

Burgemeester Marc Vanden Bussche komt niet terug op zijn eerdere bezorgdheden, maar wil er het beste van maken nu de federale ministerraad de locaties heeft aangeduid. Koksijde start dan ook met de nodige voorbereidingen, al blijven ze wel in het duister tasten en dringen ze aan op een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van Defensie Steven Vandeput.Gouverneur schiet te hulp"We weten nog altijd van niets. Geen brief, geen mail, geen contactpersoon... Dit terwijl er gefluisterd wordt dat we op 1 oktober al de eerste asielzoekers mogen verwachten. We weten nog niet eens wie zal zorgen voor de opvang", aldus de burgemeester. "Bovendien moeten we zo snel mogelijk de veiligheidsproblematiek in kaart zien te brengen en flankerende maatregelen uitwerken."De burgemeester riep ook de hulp in van de gouverneur van West-Vlaanderen. "Ik heb bemiddeling gevraagd van gouverneur Carl Decaluwé. Hij is best geschikt om een helikoptervisie te bewaren over onze provincie, rekening houdend met het feit dat onze politiezone Westkust ook reikt tot aan de Franse grens. De gouverneur heeft meteen toegezegd om zijn medewerking te verlenen." Er is ook al contact opgenomen met de gemeente Damme, waar er in de kazerne in Sijsele ook 400 vluchtelingen verblijven in een, weliswaar niet-operationele, legerbasis.Infopunt voor buurtbewonersVanden Bussche vraagt voor een goed en veilig verloop, en gezien de nabijheid van Duinkerke en Calais, twintig extra politiekrachten. Inmiddels is er ook een taskforce opgericht door het gemeentebestuur en het Sociaal Huis en ook de Dienst Vreemdelingenzaken is begonnen met de voorbereidingen. Omdat er ook heel wat ongerustheid heerst bij de bevolking, wordt op korte termijn een infovergadering georganiseerd en komt er een infopunt in het gemeentehuis.(Belga)