Tijdens de laatste ontwerpweek verplaatste een ontwerpteam van externe deskundigen, medewerkers van de gemeente Koksijde en provincie West-Vlaanderen zich in de hoofden van de Koksijdenaars en hun leefwereld in Koksijde-dorp (omgeving Sint-Pieterskerk).
...

Tijdens de laatste ontwerpweek verplaatste een ontwerpteam van externe deskundigen, medewerkers van de gemeente Koksijde en provincie West-Vlaanderen zich in de hoofden van de Koksijdenaars en hun leefwereld in Koksijde-dorp (omgeving Sint-Pieterskerk). "Dat was ook de opdracht: zet jullie gedachten erop hoe jullie dit zouden uitbouwen, zodat het ontwerp beantwoordt aan zowel de ideeën van het bestuur als van de bewoners", zegt schepen Guido Decorte die zich vanaf het eerste uur voor dit project inzet. "We hebben vastgesteld dat tijdens alle tafelgesprekken telkens dezelfde zaken centraal stonden: Koksijde-Dorp moet kleinschalig blijven, de ziel van het dorp en de open ruimte moet bewaard blijven, het contact met het landschap is een unieke en sterke troef en iedereen benadrukt 'betaalbaar wonen'. Hoe het ontwerpteam dit concreet vorm heeft gegeven, vind ik echt geslaagd. Voor alle duidelijkheid: dit is nog geen definitief ontwerp, maar een visieplan dat we zullen meenemen in ons meerjarenplan waarop we ons zullen baseren.""Het plan moet nog groeien naar een voorontwerp en pas dan kunnen we starten met alle noodzakelijke procedures. In elk geval ben ik heel tevreden dat de omgeving van het sportpark geconsolideerd zal blijven, dat projectontwikkelaars geen kans zullen krijgen om daar nieuwe verkavelingen neer te poten, dat er een duidelijke link wordt gelegd tussen het landschap en het dorp, dat er ruimte wordt gecreëerd met veel groen en speelplekjes voor onze kinderen. Dat vind ik een belangrijke meerwaarde: we moeten de toekomst van onze kinderen verzekeren."Naar aanleiding van de reconversie van het militair domein kunnen in Koksijde-Dorp, gefaseerd een 245-tal extra betaalbare woongelegenheden voor diverse doelgroepen gecreëerd worden. "We hebben de overheid toelating gevraagd om de loodsen te verhuizen naar de kazerne, maar wachten nog op een antwoord", aldus schepen Decorte. "De ontwerpers hebben de unieke ligging van het domein, aan de voet van de overgang tussen de duinen en de polders goed begrepen en laten in het ontwerp het polderlandschap en de dorpskern met elkaar versmelten. Het doortrekken van lijnvormige elementen, zowel groene assen als beken, brengt het polderlandschap opnieuw in het bebouwd weefsel van Koksijde-Dorp. De centrale ligging van de begraafplaats garandeert zowel de openheid naar het polderlandschap en het bijhorende weidse uitzicht.""De ontwerpers zijn er ook in geslaagd om een aantrekkelijke nieuwe woonomgeving te maken. Verscheidene woonvelden aan weerszijden van de begraafplaats zijn aan elkaar gekoppeld met tal van publieke pleintjes. Dit accentueert de kleinschaligheid en de gezelligheid van het dorp, de sterke troeven die iedereen wil bewaren. Het plein bij 't Oud Schooltje wordt uitgebreid tot een publieke plek die zich uitstrekt tot aan de huidige scoutslokalen. Daar kunnen we een aantal publieke functies aan koppelen die het dorpsleven een extra boost geven. Een mix van verschillende woontypes, trage verbindingen, speelweefsel en publieke functies zal de toekomst garanderen voor een duurzame wijk. En wellicht is er in die omgeving ook nog plaats voor een kinderboerderij, pluktuin, blotevoetenpad...", besluit schepen Guido Decorte.