Om het kustlandschap te beschermen, moeten drastische keuzes worden gemaakt. Alle gemeenten ten westen van Oostende opgeven en volledig laten overstromen is een van de opties die op tafel ligt.
...

Om het kustlandschap te beschermen, moeten drastische keuzes worden gemaakt. Alle gemeenten ten westen van Oostende opgeven en volledig laten overstromen is een van de opties die op tafel ligt.De mogelijkheid om De Panne, Koksijde, Veurne, Nieuwpoort en Middelkerke onder water te laten staan is een van de vier scenario's in de studie Metropolitaan Kustlandschap 2100. Het onderzoek is een samenwerking van het team van de Vlaamse Bouwmeester met de departementen Ruimte en Openbare Werken en de afdeling Maritieme Dienstverlening van de Vlaamse overheid. De bedoeling is om na te gaan wat er met de Belgische kust moet gebeuren om ze te beschermen tegen de zeespiegelstijging.Verhoogde dijkenJoachim Declerck, architect en een van de auteurs van de studie, wijst er wel op dat dit de meest extreme variant is. "Bij de andere varianten worden Nieuwpoort en De Panne wel gespaard en wordt hun grondgebied versterkt met verhoogde dijken en beschermende muren", zegt hij.De kustburgemeesters reageren onthutst op de denkpiste. Ook gouverneur Decaluwe en Patrick De Klerck, burgemeester van Blankenberge en voorzitter van het kustburgemeestersoverleg, reageren vol ongeloof.(Belga/MF)