Hij weet het sinds een tiental dagen voor Pinksteren. Het was - zoals dat gebruikelijk is in de Kerk - de pauselijke nuntius die hem het nieuws meldde dat paus Franciscus hem benoemt tot hulpbisschop voor Vlaams-Brabant/Mechelen. Een verrassing? "Toch wel," zegt hij. Ook al werd zijn naam al meer dan eens genoemd bij op til zijnde bisschopsbenoemingen. "Zelf denk je daar niet aan", zegt Koen Vanhoutte over die benoeming. "Maar je hoort wel eens iets, links en rechts. Maar niettemin, voor mezelf was dat telefoontje een grote verrassing."
...