Theo De Beir is advocaat aan de balie in Brussel sinds 1987. Sinds 2006 is hij erkend FBC-bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en in sociale zaken. Hij bekwaamde zich in het bemiddelen aan de Harvard Law School en is een CEDR-erkend onderhandelaar. Hij was voorzitter van Mediation, een instituut dat de vorming van erkende bemiddelaars organiseert.
...

Theo De Beir is advocaat aan de balie in Brussel sinds 1987. Sinds 2006 is hij erkend FBC-bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en in sociale zaken. Hij bekwaamde zich in het bemiddelen aan de Harvard Law School en is een CEDR-erkend onderhandelaar. Hij was voorzitter van Mediation, een instituut dat de vorming van erkende bemiddelaars organiseert. Theo De Beir is er hoofddocent, net als van The Agrementor Academy, die gespecialiseerd is in opleidingen omtrent onderhandelen en bemiddelen. Theo De Beir doceert eveneens aan de universiteiten van Leuven (KUL) en Antwerpen (UA). Hij is medeoprichter en advocaat-vennoot van Agrementor, The Law Firm, met kantoren in Brussel, Antwerpen en Knokke-Heist. Theo De Beir werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie. De FBC is sinds 2005 het officieel zenuwcentrum en enige aanspreekpunt voor de bemiddeling in België. Als overheidsinstelling ressorteert de FBC onder de FOD Justitie. De FBC staat in voor de erkenning van de opleidingen, de permanente vormingen, de bemiddelaars en zorgt ervoor dat de bemiddelaars op een toegankelijke wijze hun beroep uitoefenen in een geest van rechtschapenheid, integriteit en transparantie. De erkende bemiddelaars zijn gespecialiseerd in de meest uiteenlopende sectoren van het maatschappelijk en economisch leven, zonder daarbij kennis van en interesse voor het probleem in zijn geheel te verliezen. Om een complete oplossing te bieden, helpen zij zowel particulieren als bedrijven om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenkomst te komen die aan de behoeften van alle betrokkenen tegemoetkomt. Het doel is om elke rechtzoekende in de zoektocht naar een oplossing voor een conflict een positief, ondersteund gevoel te geven door een kwaliteitsvolle en dynamische begeleiding op maat. (DM)