Knokke-Heist loopt verder leeg: grootste bevolkingsdaling in heel West-Vlaanderen

Knokke-Heist vergrijst, dus wat extra kleur is welkom. © Knokke-Heist/CAAAP
Phebe Somers

De voorbije tien jaar is het aantal West-Vlamingen gestegen met 3,3 procent, maar Knokke-Heist volgt die trend allesbehalve. Daar is het bevolkingsaantal met 3,4 procent gedaald. Een sterke vergrijzing ligt aan de oorzaak. “We zijn tien jaar te laat om de stad betaalbaarder te maken, maar beter laat dan nooit’, zegt Cathy Coudyser van oppositiepartij N-VA.

Van 34.004 inwoners in 2012 naar 32.863 in 2022. Daarmee tekent Knokke-Heist de sterkste bevolkingsdaling van de hele provincie op. Tal van factoren spelen mee, maar de vergrijzing staat volgens schepen van Burgerzaken Jan Morbée (Gemeentebelangen) met stip op één: “Knokke-Heist heeft een oudere bevolking, dat is een feit. Het sterftecijfer ligt dus logischerwijs een stuk hoger dan in vele andere gemeenten. Er komen natuurlijk wel veel nieuwe inwoners bij, maar we blijven duidelijk steeds lichtjes achter.”

Tweedeverblijvers

Wie er precies bijkomt, heeft een grote invloed op dat bevolkingscijfer. Enerzijds is Knokke-Heist een toeristische streek waar veel tweedeverblijvers belanden. Zij nemen woonruimte in, maar staan ergens anders gedomicilieerd.

“Waar die groep zich vroeger vooral beperkte tot de straten langs de dijk, worden nu ook de dorpskernen ingenomen door ‘buitenstaanders’. Door tweedeverblijvers zelf, maar ook door investeerders die woningen van minstens 600.000 euro opkopen en dan verhuren als Airbnb bijvoorbeeld”, klinkt het bij Cathy Coudyser. “In de nieuwe wijken wordt zeker driekwart van de woningen gekocht door die groepen.”

Waarom zouden leerkrachten hier werken als ze hier niet kunnen wonen?

Cathy benadrukt dat de toeristen meer dan welkom blijven, maar haalt het belang van betaalbare woningen voor eigen inwoners aan. “We zien ook veel 50-plussers terugkeren naar hier, omdat zij meer middelen hebben. Maar als we de vergrijzing willen tegengaan, hebben we ook jonge mensen nodig, die nu naar buurgemeenten trekken omdat de woningen en bouwgronden daar goedkoper zijn.” Ook Jan deelt die mening: “We moeten onze eigen jeugd hier houden en jonge gezinnen aantrekken. We leveren sinds 2019 met ons nieuwe woonbeleid heel wat inspanningen om dat te bereiken.”

Onder de marktprijs

De oppositie is blij met deze ommezwaai, maar hekelt het feit dat het besef nu pas doordringt. “Wij kaarten dit probleem al tien jaar aan. Maar goed, beter laat dan nooit zeker? Onze gemeente werkt nu volop samen met projectontwikkelaars. We sluiten deals die hen toelaten hogere gebouwen te zetten, op voorwaarde dat ze bijvoorbeeld 20 procent van de appartementen onder de marktprijs verkopen. Wie daarvoor in aanmerking komt, beslist ons Woonloket. Zo beschermen we de vrije markt, maar bieden we meer kansen aan jonge huizenjagers. We mikken vooral op nestverlaters, jonge gezinnen, alleenstaanden of eenoudergezinnen met een inkomen net boven de grens om een sociale woning te kunnen krijgen.”

Dat ze die groepen dringend nodig hebben in Knokke-Heist, is duidelijk voor Cathy. “Onze werkende klasse is aan het verdwijnen. Er staan bijvoorbeeld in zowat alle gemeenten veel vacatures open in het onderwijs. Als leerkrachten hier niet kunnen wonen, waarom zouden ze dan in onze scholen komen werken?”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier