Knap gerestaureerde Sint-Karelsmolen in de Moeren is weer open

Op Erfgoeddag werd na 5 jaar ingrijpende restauratiewerken de Sint-Karelsmolen in de Moeren officieel geopend. In aanwezigheid van verscheidene burgemeesters, het provinciebestuur, députés, dijkgraven, architect en aannemers zette molenaar Ronny De Mol de indrukwekkende vijzelmolen in beweging.

De Sint-Karelsmolen. © MVQ

De Sint-Karelsmolen is als enige overgebleven van de 23 windmolens die werden ingezet om de Moeren droog te leggen. Het oorspronkelijke droogleggingsplan was een ontwerp van architect en ingenieur Wenceslas Cobergher uit de 17de eeuw. Om het water af te voeren dat werd opgepompt door die molens liet hij een Ringsloot aanleggen van 32 kilometer, dwars door de Moeren. De Sint-Karelsmolen zou gebouwd zijn tussen 1814 en 1850 en werkte met een schroef van Archimedes (vijzelpomp), die het water met een draaiende beweging opwaarts voert en belet dat het kan terugstromen. De molen werd al eerder gerestaureerd en in 1943 als monument geklasseerd. Tot 1967 bleef de vijzelmolen functioneel, daarna werd overgeschakeld op diesel en nog later op elektrisch gemaal.

Sinds 2006 heeft de provincie West-Vlaanderen de molen in erfpacht. “De restauratie heeft 5 jaar in beslag genomen en 950.000 euro gekost, waarvan 570.000 werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “In een eerste fase werden de wieken en de vijzel verwijderd en werd de romp en het houten schrijn- en timmerwerk gerestaureerd. Dan werden de kaaimuren aangepakt, werd er een nieuwe stalen vijzel gemaakt, werden de roeden (de basis van het wiekenkruis) verdekkerd en het molendak hersteld. Voor de molen wordt op een infobord het boeiende verleden van de molen toegelicht. Maar heel weinig molens zijn zo verweven met hun omgeving en het omringende landschap.”

Gedeputeerden, burgemeesters en schepenen en architecte Sabine Okkerse onthullen het infobord.
Gedeputeerden, burgemeesters en schepenen en architecte Sabine Okkerse onthullen het infobord.© MVQ

Burgemeester Peter Roose stelt: “Het is een verplichting ten opzichte van ons verleden en een must voor onze toekomst om inspanningen te leveren om dit typische landschap met zijn molens te behouden. Onze Moeren zijn een open invitatie voor wandelaars, fietsers en paardenliefhebbers.”

Dijkgraaf van de Westpolder Johan Matthys voegt eraan toe: “De Westkustpolder wil de bezoeker van deze site meeloodsen in de hedendaagse werking van onze organisatie en de noodzaak van waterhuishouding. We zijn bereid om in het bestaande pomphuis het verhaal op een of andere audiovisuele manier naar voren te brengen. En molenaar Ronny engageert zich om het molenaarsambacht in ere te houden en jonge mensen op te leiden.”

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.