Vastgoedmakelaar en Nieuwkerkenaar Lander Lozie van Hill Immo zal het klooster verkopen. "Het doet me plezier dat ik daarvoor het vertrouwen krijg van de zusters. Ik herinner me nog levendig hoe ik als leerling van de vrije basisschool in het klooster de grote kom soep moest halen."
...

Vastgoedmakelaar en Nieuwkerkenaar Lander Lozie van Hill Immo zal het klooster verkopen. "Het doet me plezier dat ik daarvoor het vertrouwen krijg van de zusters. Ik herinner me nog levendig hoe ik als leerling van de vrije basisschool in het klooster de grote kom soep moest halen."Het Sint-Vincentiusklooster is al die tijd verbonden geweest met het verlenen van onderwijs in Nieuwkerke. "Het verrast me nog steeds hoeveel oud-leerlingen hier nog aanbellen om nog eens een kijkje te nemen in de gebouwen", zegt zuster Magda, bestuurslid van de overkoepelende congregatie EerKoNie waartoe naast Eernegem, Kortemark ook Nieuwkerke toe behoort. "Iedereen in het dorp herinnert zich zuster Marie-Pierre, zuster Christa en zuster Goretti. Onze kloosterorde betekende veel voor de kinderen die hier onderwijs konden genieten en bracht ook het geloof dichter bij de Nieuwkerkenaars. Was er nogal wat verloop van zusters in de loop van de jaren dan is dat niet zo voor zuster Christa die hier in Nieuwkerke 60 jaar is gebleven. " De verkoop van het klooster zal niet veranderen aan de werking van de VBS Nieuwkerke. " De verkoop is voor de kloostergemeenschap natuurlijk een emotioneel gegeven. "Dat zeker, maar we moeten ook de realiteit onder de ogen durven zien. Hier wonen met zuster Christa en zuster Emmanuelle nog twee zusters daar waar we in het verleden tot 30 zusters hadden die hier verbleven," duidt zuster Magda. "Verder hadden we ook bijhuizen in ondermeer Dranouter en Wulvergem." Het huidige klooster waarvan de voorgevel beschermd is, dateert van na de eerste wereldoorlog. Het eerste klooster was gelegen in de Bellestraat, de huidige Seulestraat en werd na een hevige schoolstrijd waarbij de gemeentelijke overheid al eigendommen van de zusters in beslag nam gebouwd op een stuk land tussen de Seulestraat en de Heirweg. Om het klooster te ondersteunen, kregen de zusters later een gift in de vorm van een weide. Op die weide werd een kapel gebouwd ter ere van O.L.V. van den Iep verwijzend naar de iep waar men kwam om goden te vererenDe kloosterzusters zijn al die tijd verbonden geweest en gebleven met de school. Ze gaven er niet alleen les maar deden bijvoorbeeld ook de soepbedeling voor de leerkrachten. En dat herinnert Lander Lozie zich nog goed. "Waarom weet ik niet maar ik was het die gekozen werd om tijdens de pauze van 10 uur de grote soepkom op te halen in het klooster." De zusters zijn zeker Lander nog niet vergeten en gaven hem nu het vertrouwen om het klooster te verkopen. Lander trok ondertussen naar de gemeente om daar naar de mogelijkheden te polsen over de herbestemming van het klooster. "De zusters geven begrijpelijk de voorkeur aan een vorm van sociale huisvesting en denken zo aan een woon- en zorgcentrum of een jeugdverblijf." Wat de nieuwe functie wordt van de kapel is nog niet geweten. Hier denkt Lander eventueel aan een sportieve, toeristische of culinaire invulling.Hill Immo is gegroeid uit Vlimm Wijtschate dat tot eind vorig jaar in handen was van Patrick Deconinck die inmiddels met pensioen is. De naam verwijst naar het werkgebied van het immobilienkantoor. "Enerzijds is dat Heuvelland, rijk aan heuvels of hills en anderzijds is dat de Westhoek met een rijk oorlogsverleden vandaar ook Hill 60"Als immobiliënmakelaar is Lander (25) zeer sociaal ingesteld en graag onder de mensen. "In de plaatselijke frituur hoorde ik voor het eerst over de verkoop van het klooster en toen één van de zusters in de Spar ook nog eens om grote kartonnen dozen kwam wist ik dat het geen roddel was." (MD)