De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil het nieuw Europees burgemeesterconvenant 2020-2030 ondertekenen, waarin hij zich engageert om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Zijn engagement moet eind deze maand wel nog bekrachtigd worden door de Brugse gemeenteraad.
...

De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil het nieuw Europees burgemeesterconvenant 2020-2030 ondertekenen, waarin hij zich engageert om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Zijn engagement moet eind deze maand wel nog bekrachtigd worden door de Brugse gemeenteraad.De doelstellingen van de vorige burgemeestersconvenant heeft Brugge dit jaar niet gehaald. Aangezien de lokale overheid slechts verantwoordelijk is voor 1 procent van de CO2-uitstoot in de stad, beseft Dirk De fauw dat hij zijn engagement slechts kan waarmaken als alle Bruggelingen inspanningen leveren ten voordele van het klimaat. Bijgevolg moet de ploeg van milieuschepen Minou Esquenet tegen september 2021 uitpakken met een ambitieus klimaatplan.Het komt er vooral op aan om de CO2-uitstoot op drie domeinen, die elk verantwoordelijk zijn bijna een derde van de lokale CO2-uitstoot, drastisch te verminderen: de mobiliteit (fossiele brandstoffen die we verbranden met onze auto's, vrachtwagens en autobussen), de huishoudens (mazout- en gasketels verbranden fossiele brandstof en stoten voor CO2 de lucht in) en de verwarming van de gebouwen (kantoren, horeca, winkels...)In het kader van dit klimaatplan lanceert Brugge nu al de campagne 'zorgen voor morgen begint vandaag/teken voor de toekomst'. Op de website www.brugge.be/zorgenvoormorgen staat alle info over de klimaatambities en de daaraan gekoppelde acties. Wie wil, kan zich registreren op deze site om mee te werken aan de opmaak van het klimaatplan.Pieter Boussemaere, docent bij Vives, maakte voor de stad een lijstje op met tien concrete klimaatacties die werken. Op het bijhorend promofilmpje ondersteunen bekende Bruggelingen als Wim Liebaert, Xavier Vanneste en Dominique Persoone de campagne.Volgens milieuschepen Minou Esquenet richt het actieplan van de stad Brugge zich op zes resultaatgebieden: anders verwarmen en efficiënt energiegebruik (95 procent van de Brugse woningen worden nu nog verwarmd met mazout of gas), gezond verplaatsen (het promoten van deelwagens, van Brugge als fietsstad en een ambitieus nieuw bussenplan), meer Brugse zonne- en windenergie (het rendement van de 50 windmolens verbeteren), duurzaam ondernemen (de creatie van een Brugse energiecoöperatieve), lokale en duurzame voeding (inzetten op de korte keten) en Brugge voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering (aandacht voor toenemende droogte, hitte en overstromingsgevaar).De stad Brugge wil uiteraard het goede voorbeeld geven. "We voorzien zonnepanelen op ons nieuw beursgebouw en bouwen klimaatneutraal", zegt Minou Esquenet. "We willen het warmtenet van IVBO vernieuwen en uitbreiden. Onze jaarlijkse investeringen in het onderhoud en duurzamer maken van onze oude gebouwen loont, want in één jaar tijd is de energiefactuur van de stad met 6 procent gedaald."Ook de bedrijven hebben blijkbaar oor voor deze Brugse klimaatplannen, want de supermarktgroep Colruyt en gasnetbeheerder Fluxys willen tegen 2023 een waterstoffabriek in Zeebrugge bouwen. Die moet windenergie omtoveren in waterstof als groen alternatief voor aardgas....Volgens de krant De Tijd investeren zij 30 à 35 miljoen euro in een instalatie van 25 megawatt. Met stroom van de windparken op zee gaan ze in een elektrolyse-installatie waterstof produceren voor de industrie, het transport en om als groene energie te injecteren in het Belgische gasnet. Het project in Zeebrugge draagt de naam Hyoffwind en is opgezet door een consortium van de gasnetbeheerder Fluxys, Eoly en Parkwind, respectievelijk de groenestroomleverancier en de windparkdochter van Colruyt Group.