De herbestemming van de Collegetoren van het huidige Guldensporencollege is een project dat al loopt sinds 2006. Het was een prioriteit voor de stad dat de toren kon behouden blijven, al dan niet in een aangepaste vorm. Een goede 9 jaar later werd dan ook effectief gestart met de werken. De afbraakwerken van de oude internaat toren lokten toen heel wat kijklustigen, zeker bij oud-studenten die het gebouw als een tweede thuis zagen.
...