Dat zijn speelpleinen die van nature veel bezoek lokken vanuit de ruimere omgeving en die samenscholing is net wat nog steeds moet vermeden worden. Kleinere buurtspeelpleinen in wijken worden niet langer afgesloten. Die worden vaak individueel gebruikt en bieden zo een welgekomen recreatief element voor bijvoorbeeld tijdens een gezinswandeling in de buurt. Ouders...

Dat zijn speelpleinen die van nature veel bezoek lokken vanuit de ruimere omgeving en die samenscholing is net wat nog steeds moet vermeden worden. Kleinere buurtspeelpleinen in wijken worden niet langer afgesloten. Die worden vaak individueel gebruikt en bieden zo een welgekomen recreatief element voor bijvoorbeeld tijdens een gezinswandeling in de buurt. Ouders kunnen zelf oordelen hoe zij hiermee omgaan. Er wordt in elk geval aangedrongen om de social distancing regels te respecteren.De multi-sportvelden waren al opengesteld. Ook daar wordt verwacht dat gebruikers de richtlijnen van de federale overheid volgen. De politie is ingelicht van deze afspraken en zal opvolgen of alles goed nageleefd wordt.Jan de Keyser, burgemeester: "We nemen de oproep van de jeugdsector ter harte om in de zogenoemde exit-strategie voldoende aandacht te schenken aan kinderen en jongeren. Met het openstellen van kleinere speelaccommodaties en tegelijkertijd de skaters aan hun trekken te laten komen, proberen we de jeugd speelse alternatieven in deze uitzonderlijke tijden aan te bieden. Met dit besluit volgen we de filosofie van de Nationale Veiligheidsraad, en openen dus skateparken en laten grote speelpleinen afgesloten. Maar als we spreken over burgerzin, moeten we dit ook durven in de praktijk brengen. Mensen kunnen voor zichzelf denken en we vertrouwen er ook op onze inwoners om de richtlijnen op te volgen en er correct naar te handelen. Laat de kinderen maar 'veilig ravotten'."Luka, Rune en Ember zijn alvast heel erg blij dat het skatepark op het gemeentelijk speelpleintje kan gebruikt worden om hun olijke toeren op de plank uit te voeren. "Zeker met de zonnige vakantiedagen in zicht, is dat ideaal", geeft Rune nog mee. "We zullen natuurlijk alles doen om voldoende afstand te houden. Veiligheid boven alles!".