Op 5 oktober zal het dag op dag 50 jaar geleden zijn dat 16 leerlingen uit verschillende beroepen van de Beroepsopleiding Middenstand het toneelstuk La Casa opvoerden. André Vandenbroucke (84), die toen adjunct-secretaris Leercontracten was en lesgever bij de Beroepsopleiding, wil dit stuk nu opnieuw opvoeren tijdens een geplande reünie van alle leerlingen uit de periode 1960-70.
...