Elke vrijdag is het in Den Uil een komen en gaan van pronostiekers, die met hoge verwachtingen hun formulier binnen brengen. Maar zoals de andere horecazaken is Den Uil dicht. Omdat Claude zijn trouwe klanten niet in de steek wil laten en omdat ze verder hun gokje zouden kunnen doen, promoten ze nu de online voetbalpronostiek.
...

Elke vrijdag is het in Den Uil een komen en gaan van pronostiekers, die met hoge verwachtingen hun formulier binnen brengen. Maar zoals de andere horecazaken is Den Uil dicht. Omdat Claude zijn trouwe klanten niet in de steek wil laten en omdat ze verder hun gokje zouden kunnen doen, promoten ze nu de online voetbalpronostiek."Dit is uiteraard niet hetzelfde als een praatje met elkaar bij de ontmoeting in het café, maar de pronostiek valt niet stil", zegt Claude. De deelnemers kunnen het bulletin downloaden via de website van den Uil en vervolgens invullen. Het kan dan ingediend worden via Messenger of WhatsApp. Voor niet computerfreaks zal er een box geplaatst worden aan de deur in Den Uil met blanco formulieren en daar kunnen ook de ingevulde formulieren gedeponeerd worden.Deze vernieuwende organisatie brengt voor de organisatoren bijkomend werk met zich mee. En hopelijk wordt er verder gevoetbald, want zonder voetbal geen pronostiek.In Den Uil hopen ze zo spoedig mogelijk het dorpsleven te kunnen heropnemen. "Na de zware inspanningen die wij, en zo veel horeca-uitbaters deden om coronaveilig te werken, is de ontgoocheling rond deze lockdown groot. We begrijpen dat er moet ingegrepen worden om het virus te bestrijden. Maar de horeca is een gemakkelijke prooi en dat maakt mij, op zijn zachtst gezegd kwaad. Ondertussen zijn wij ons gezinsinkomen kwijt, maar ook het verenigingsleven lijdt onder deze maatregel."Dat verenigingsleven betekent voor den Uil een voetbalteam, een club van kolleschutters, de dartsclub, de wielertoeristen, de kaartclub, petanqueclub... "Het ligt compleet stil met alle gevolgen vandien".Ondanks alles blijven Claude en Veerle niet bij de pakken zitten. "Van de gelegenheid zullen we weer maar eens gebruik maken om renovatiewerken uit te voeren in ons bijliggend zaaltje. Daar zullen we ruimte bij creëren en meer zitplaatsen voorzien. Dit om zo hopelijk een coronavrije winter te kunnen overbruggen."