Op de gemeenteraad van 4 mei werd de beslissing goedgekeurd om een stuk grond, eigendom van de stad Roeselare te verkopen. Het betrof een stuk grond gelegen in de Hadewijchstraat in de deelgemeente Beveren.
...

Op de gemeenteraad van 4 mei werd de beslissing goedgekeurd om een stuk grond, eigendom van de stad Roeselare te verkopen. Het betrof een stuk grond gelegen in de Hadewijchstraat in de deelgemeente Beveren.Bij de online gemeenteraad van 4 mei leidde dat al tot heel wat commotie en steigerden de oppositiepartijen gezamenlijk. "N-VA, Vlaams Belang en Groen hadden los van elkaar dezelfde bezwaren tegen deze verkoop", motiveren ze hun klacht. "Dit is een stukje openbaar groen langs een fietspad en is uitermate geschikt als een groenbuffer tussen de spoorweg, het fietspad en de wijk. Het stuk grond is ook in het BPA ingetekend als een zone voor openbaar groen.""De verkoopsprijs (39 euro per vierkante meter) is vergeleken met de grondprijs in de aanpalende verkaveling (325 euro per vierkant meter) zeer laag. Het stuk grond grenst aan twee percelen, beiden eigendom van de koper. Met de aankoop van dit perceel creëert hij een grote meerwaarde bij verkoop later."Bovendien vindt de oppositie dat er op zijn minst een zweem van politiek favoritisme valt te bespeuren. "De koper is neef van schepen Griet Coppé (CD&V) en broer van de lokale CD&V-voorzitter. Als kers op de taart heeft, nog voor de beslissing werd goedgekeurd in de gemeenteraad, de koper reeds een afsluiting rond het perceel geplaatst en zo alvast het openbaar karakter weggenomen en zich de grond toegeëigend."Voor de oppositie is dit alles meer dan een brug te ver. Samen beslisten ze om hiertegen klacht in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. "Onze stad heeft naast nood aan meer groen ook nood aan een zuiver en transparant bestuur. Dat de verzamelde oppositiepartijen, over alle ideologische grenzen heen, zich hierin samen vinden is een teken aan de wand", klinkt het in een gezamenlijk perscommuniqué. "Het gezamenlijk indienen van deze klacht is dan ook een krachtig signaal dat we willen geven. Wij zien dan ook vol vertrouwen de beslissing van het agentschap tegemoet alsook de vernietiging van deze verkoop."