Kinderskelet gevonden tijdens archeologische opgravingen in Oostrozebeke

In het verbindingsstraatje tussen de Wielsbekestraat en Kalbergstraat werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. (foto CLY)
In het verbindingsstraatje tussen de Wielsbekestraat en Kalbergstraat werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. (foto CLY)
Redactie KW

Naar aanleiding van de wegenwerken in het centrum van Oostrozebeke vond er in de onmiddellijke omgeving van de kerk archeologisch onderzoek plaats. Dat is nu afgerond, waardoor de werken weer vooruit kunnen gaan. Opmerkelijk: er werd bij de opgravingen een kinderskelet gevonden.

Voor het archeologisch onderzoek werden in de onmiddellijke omgeving van de kerk een zestal werkputten gegraven. Nu al kunnen we zeggen dat het resultaat niet erg spectaculair oogt.

Klein skelet

Wat men eigenlijk al wist voordien was dat er naast de kerk, zoals dat in het verleden vaak het geval was, een kerkhof was aangelegd. Dat werd al onmiddellijk duidelijk bij het graven van de eerste putten. Zo stootten de onderzoekers op heel veel los menselijk bot, wat vooral het geval was bij werkput 4. Op een andere plaats stootten de onderzoekers op een knekelput boordevol botmateriaal.

De grootste vondst betrof werkput 4 waar een klein skelet werd gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid het skelet van een kind dat ooit op die plaats werd begraven in een kist, want er werden ter plaatse ook kistnagels aangetroffen. Naast botmateriaal werd in proefput 2 een aantal scherven aangetroffen van aardewerk, een pijpsteeltje met radstempel decoratie. Meestal ging het over rood geglazuurd aardewerk, volgens de onderzoekers daterend uit de 19de eeuw.

Magere buit

In de eindconclusie staat te lezen dat het onderzoek eigenlijk een heel magere buit opleverde zodat verder onderzoek zal moeten leiden tot eventuele kenniswinst. Intussen zijn de werkzaamheden rond het archeologisch onderzoek beëindigd zodat de wegenwerken op de site Markt gewoon kunnen doorgaan. Het archeologisch onderzoek heeft ook aan het licht gebracht dat er in het verleden al werkzaamheden plaatsvonden waarbij het vroegere kerkhof rond de kerk vrij secuur werd geruimd. (CLY)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.