"Ik wou Covid-19 een positieve wending geven, gezien we alsmaar meer geconfronteerd worden met negatieve berichtgeving en strenge maatregelen. Daarom dacht ik aan een zomer vol knutselwerkjes rond corona om er voor de kinderen een positieve invulling aan te geven," zo steekt Babs Desmet van wal.
...

"Ik wou Covid-19 een positieve wending geven, gezien we alsmaar meer geconfronteerd worden met negatieve berichtgeving en strenge maatregelen. Daarom dacht ik aan een zomer vol knutselwerkjes rond corona om er voor de kinderen een positieve invulling aan te geven," zo steekt Babs Desmet van wal.Dertien jaar geleden startte Babs als onthaalmoeder met zeven kinderen. "Ik had dan wel kunstonderwijs gevolgd, maar mijn liefde voor kinderen stuurde mij die richting uit," maakt ze duidelijk. Een tweede kinderdagverblijf, @Babs, kreeg acht jaar later vorm met 25 kleuters (2-7 jaar). Nog drie jaar later werd #Babs boven de doopvont gehouden, dat betekende opvang voor 16 baby's (0-1 jaar). En nog hield het niet op, want vorig jaar besliste ze om de nood aan opvang in groot-Ledegem voor lagereschoolkinderen tegemoet te komen met de start van +Babs. Die voorziet in voor- en naschoolse opvang, en opvang tijdens vakantieperiodes, voor kinderen van 7 tot 12 jaar."Ons thema Monsters en Corona werkten we uit in vier lagen die elk een kleurtje meekregen. Het coronabeestje kreeg de groene kleur, het begrip 'bubbel' roze, oranje was voor het eten van veel vitamientjes en rood stond voor quarantaine. Het zijn de benamingen waarmee we in de volwassen wereld geconfronteerd worden en die wij op een speelse en creatieve wijze aan de kinderen wilden duidelijk maken. Ze reageerden ontzettend enthousiast en knipten, plakten, lijmden en kleurden heel wat knutselwerkjes. Zoveel zelfs dat we er een tentoonstelling van hebben gemaakt."Op de vraag of er nog uitbreiding in het verschiet ligt, antwoordt Babs met een brede glimlach. "Nee hoor, nu is de cirkel rond. Op een bepaald moment kochten we twee huizen bij in een jaar tijd. We hebben die dan ook nog eens zelf verbouwd en aangepast. Het is een understatement om te zeggen dat het heftige tijden waren. Met ons team zorgen we nu voor 86 kinderen in totaal. Houden zo!" (EDH)