Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat voordelen. Een grote troef is de kinderoppasdienst. Ook in onze gemeente is er al jaren een goed werkende kinderoppasdienst. De voorbije tien jaar deed Dorine Behaeghe de coördinatie ervan. Vanaf 1 september neemt Katrijn Neirynck uit de Hendrik Consciencestraat haar taak over. Dit gaat meteen gepaard met een nieuw systeem.
...