Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat voordelen. Een grote troef is de kinderoppasdienst. Ook in onze gemeente is er al jaren een goed werkende kinderoppasdienst. De voorbije tien jaar deed Dorine Behaeghe de coördinatie ervan. Vanaf 1 september neemt Katrijn Neirynck uit de Hendrik Consciencestraat haar taak over. Dit gaat meteen gepaard met een nieuw systeem.
...

Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat voordelen. Een grote troef is de kinderoppasdienst. Ook in onze gemeente is er al jaren een goed werkende kinderoppasdienst. De voorbije tien jaar deed Dorine Behaeghe de coördinatie ervan. Vanaf 1 september neemt Katrijn Neirynck uit de Hendrik Consciencestraat haar taak over. Dit gaat meteen gepaard met een nieuw systeem.De kinderoppasdienst (KOD) is mee met zijn tijd en gaat digitaal. De ouders kunnen dus rechtstreeks een oppas aanvragen na registratie op de website www.kinderoppasdienst.be. Dit is tijdswinst voor alle partijen. Alle aanvragen en afspraken lopen automatisch. Iedereen wordt per mail op de hoogte gebracht van de activiteiten. Er is dus geen tussenpersoon meer nodig om op zoek te gaan naar een geschikte oppasser voor een bepaalde dag en uur. Hierdoor kan de coördinator meer tijd investeren in het onthaal van gezinnen en oppassers en het organiseren van vorming.OppassersEen goed draaiende kinderoppasdienst gaat of staat natuurlijk met betrouwbare oppassers. "Daarom is vorming ook een must", stipt Katrijn aan, die de oppassers regelmatig eens zal uitnodigen om samen met hen de kneepjes van het vak (aan) te leren. Op vrijdagavond 21 augustus kwamen de oppassers al voor de eerste keer samen bij haar thuis. Dit vooral om kennis met elkaar te maken en ervaringen/tips uit te wisselen. Ook de werking van de nieuwe website stond op het programma.Voor de gezinnen die gebruik willen maken van de kinderoppasdienst : registreren kan met het lidnummer van de gezinsbond op de website www.kinderoppasdienst.be. Het tarief voor één uur is 4 euro. De minimumvergoeding is 8 euro. Eén overnachting van 22 tot 8 uur en ontbijt bedraagt 20 euro. Schaf bij de eerste afspraak een prestatieboekje aan bij de kinderoppascoördinator. Dit boekje geldt voor vijf oppasbeurten en kost 7,50 euro. Het dekt de kosten voor de verzekering en de werking van de plaatselijke dienst. Bij problemen of vragen kan je de kinderoppascoördinator Katrijn Neirynck contacteren op mail kinderoppasdienstingelmunster@gmail.com of telefonisch op 0476 29 98 67. (PD)