Kindergemeenteraad vraagt rookvrije speelpleinen

De kindergemeenteraad van de stad Harelbeke stelde z’n ideeënbundel en aanbevelingen van het afgelopen jaar voor aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, hun ouders, leerkrachten en directie.

Burgemeester Alain Top kreeg de ideeënbundel van de kindergemeenteraadsleden. © LOO

In september 2018 konden alle leerlingen van de derde graad van elf Harelbeekse scholen zich kandidaat stellen om kindergemeenteraadslid te worden. Daarna werden per school verkiezingen georganiseerd. Dit resulteerde in de aanstelling van 22 raadsleden en kinderburgemeester Léon Vasseur. Traditiegetrouw mochten zij drie aandachtspunten naar voor schuiven.

“We kozen de thema’ aan de hand van de SDG’s, dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”, legt Léon uit. “We hebben verscheidene thema’s uitgebreid besproken en maakten een keuze. De thema’s zijn vrede, veiligheid en sterke publieke diensten, armoede en ongelijkheid en gezondheid en welzijn.”

Als insteek kreeg elk lid van het college begin dit jaar een nieuwjaarsbrief, met wensen binnen zijn of haar bevoegdheid. “Onder meer veilige fietspaden en straten voor fietsers, meer groen in de stad, politietoezicht als we naar school gaan en sportkampen voor mensen met een beperking”, vertelt Inias. Een andere brief had het over minder nieuwe huizen bouwen en meer natuur, en groene speel- en ontmoetingsruimtes in elke wijk. “Dat zijn dingen die ons na aan het hart liggen”, zegt Lova-Lys. In een derde brief kwamen de wensen voor meer jeugdactiviteiten, meer sportdagen en meer sportstraten aan bod. “We leerden snel dat het hele systeem van bevoegdheden complex is, sommige dingen overlappen elkaar”, getuigt Elise.

Krijtbord

Daarna ging de kindergemeenteraad aan de slag rond de thema’s. “Via een spelletje met verschillende groepjes leerden we wat ongelijkheid inhoudt door het zelf te ervaren. Op basis van nummertjes trekken kreeg ieder kind een doosje. In het ene doosje zat heel veel, zoals fruitsap, chips en chocolade, maar in de andere niets”, legt Ine uit. “Pas toen de groep die niets had aan andere groepen vroeg om te delen, werd er gedeeld”, pikt in Xanne in. “Daarna gingen we aan de slag met verschillende vormen van ongelijkheid, discriminatie en armoede. We dachten onder meer aan inzetten op sociale woningen, het promoten van deelfietsen en duurzaam omgaan met kledij en kledij inzamelen, taalkampen of -lessen organiseren, een vorming voorzien voor het jeugdwerk voor mensen met een beperking en diversiteit stimuleren op alle aspecten van de stad”, gaat Rebecca verder. Voor het thema goede gezondheid en welzijn mikken de raadsleden op meer fruit eten, meer bewegen op school en kinderen stimuleren om te voet of met de fiets naar school te gaan. “En geen beamers meer, we kijken al genoeg naar een scherm. Een krijtbord vinden we even gemakkelijk”, zegt Anh-Minh.

Alle wensen, verzuchtingen, opmerkingen, aanbevelingen en voorstellen rond de drie thema’s werden gebundeld en voorgelegd aan het ‘grote’ college van burgemeester en schepenen.

PROMOFILMPJES

“Als je het mij vraagt zijn het allemaal goede ideeën. Wij als college zijn wel al met een paar dingen bezig, maar we gaan met zoveel mogelijk suggesties rekening houden”, aldus burgemeester Alain Top. De stad Harelbeke ging een engagement aan om tegen juni 2019 speelterreinen rookvrij te maken, later volgen dan ook de sportterreinen. Hierin speelt de kindergemeenteraad opnieuw een cruciale rol. “We namen samen met de stad filmpjes op bij verschillende speelpleinen. Daarin zeggen we telkens een slogan waarmee we duidelijk maken dat er niet meer mag gerookt worden in de buurt van speelpleinen. Bekende Harelbekenaren tekenden een actie online voor een rookvrije generatie”, zegt Léon nog.

Behalve reeds genoemde namen bestaat de kindergemeenteraad verder uit Annabel, Febe, Julie, lara, Phebe, Solène, Brenden, Ismaïl, Julot, Lothar, Miel, Renzo, Thibau en Tristan.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.