Al sinds 12 november kunnen 14 kindjes terecht bij De Groene Hazelaar. "Eind juni stopte in Assebroek een onthaalouder die werkte op antroposofische wijze (antroposofie is een spirituele filosofie en occulte wetenschap die gebaseerd is op de leer van de bekende pedagoog Rudolf Steiner, red.) en daardoor ontstond een grote nood aan een gelijkaardige opvang. Toen startten we in sneltempo met het zoeken naar mogelijkheden en in november konden we al opstarten." Marieke is een van de drie onthaalouders die ...