Het speelplein is opgedeeld in drie contactbubbels: de rode draak (voor de 3- tot en met 6-jarigen), de blauwe draak (voor de 6- tot en met 9-jarigen) en de gele draak (voor de 9- tot en met 12-jarigen). Het thema van de zomerwerking luidt dit keer toepasselijk Fort Warande, want door het coronavirus wordt het speelplein zo'n beetje een versterkte burcht.
...

Het speelplein is opgedeeld in drie contactbubbels: de rode draak (voor de 3- tot en met 6-jarigen), de blauwe draak (voor de 6- tot en met 9-jarigen) en de gele draak (voor de 9- tot en met 12-jarigen). Het thema van de zomerwerking luidt dit keer toepasselijk Fort Warande, want door het coronavirus wordt het speelplein zo'n beetje een versterkte burcht.Per contactbubbel zijn er maximum 50 personen toegelaten: 44 kinderen, vijf animatoren en een hoofdanimator. Per week zijn er twee extra hoofdanimatoren actief, zodat elke contactbubbel geleid kan worden door een specifieke eigen hoofdanimator.Er worden ditmaal uitzonderlijk geen uitstappen georganiseerd om de risico's tot een minimum te herleiden. Ook het traditionele Warandefestival gaat niet door, al zijn er wel kleinschalige extraatjes voorzien. Zo komt het Duo Berlingo een komische en acrobatische circusvoorstelling spelen.Vooraf inschrijven voor de speelpleinwerking is verplicht. Voor augustus kan dat vanaf zaterdag 18 juli. Wie in Torhout gedomicilieerd is, krijgt elke eerste inschrijvingsweek voorrang. Als er daarna nog plaatsen beschikbaar zijn, worden die opgevuld. Deelnemen aan de speelpleinwerking kost 6 euro voor een volle dag. Halve dagen zijn dit jaar uitzonderlijk niet mogelijk. Er is extra opvang voorzien tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 17 uur.Tijdens de voorbije sluitingsperiode werd het speelplein grondig onder handen genomen. Het grote klimtoestel is vervangen door een nieuw, inclusief speeltoestel met een rolstoelpad. Voorts heeft de oude kabelbaan plaats geruimd voor een nieuw, dubbel exemplaar. En er werd een kleurrijke speelcaravan geplaatst.Er gelden extra hygiënische maatregelen. Zo is er per aparte contactbubbel een toiletwagen voorzien. De ouders moeten hun handen ontsmetten bij aankomst en mogen het eigenlijke domein niet betreden. Externe bezoekers worden geweerd.Voor de verkeersveiligheid werd beslist om een proefproject parkeren uit te rollen. Parkeren net voor de ingang van het speelplein is niet meer mogelijk. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor fietsstallingen en wordt het gemakkelijker om de afstandsregels te respecteren. Als gevolg van minder parkeerbewegingen in de Aartrijkestraat zullen de gemachtigd opzichters zich veel meer kunnen concentreren op de kinderen en de zwakke weggebruikers. In de Warandestraat, gelegen op wandelafstand, zijn er voldoende veilige parkeerplaatsen beschikbaar. (Johan Sabbe)