Tijdens de zomervakantie werd de speelplaats van de vrije basisschool De Bunderboog langs de Stationstraat volledig uitgebroken. Het dossier stond al een geruime tijd op de wachtlijst van Agion. "Onze speelplaats was heel dringend aan vernieuwing toe", aldus directrice Annelies Demuynck. De leerlingen van het lager onderwijs mochten voorstellen doen over hoe de nieuwe speelplaats er moest uitzien. "Hoog op hun lijstje stond een plaats om te voetballen. Daar tegenover st...

Tijdens de zomervakantie werd de speelplaats van de vrije basisschool De Bunderboog langs de Stationstraat volledig uitgebroken. Het dossier stond al een geruime tijd op de wachtlijst van Agion. "Onze speelplaats was heel dringend aan vernieuwing toe", aldus directrice Annelies Demuynck. De leerlingen van het lager onderwijs mochten voorstellen doen over hoe de nieuwe speelplaats er moest uitzien. "Hoog op hun lijstje stond een plaats om te voetballen. Daar tegenover stond dan ook weer een ruimte voor de kinderen die minder graag voetballen."Uiteindelijk vond de school een evenwichtige oplossing. Op de nieuwe speelplaats werd een kunstgrasveld aangelegd. Daarrond werden betonnen zitelementen geplaatst. Op die manier zijn de voetballers afgescheiden van de andere spelende kinderen. "De leerlingen hadden ook graag een verhoogde zone gehad om op te spelen en ook zitplaatsen stonden op hun verlanglijstje. Dit hebben we proberen te combineren door een kunstrubberen speelberg aan te leggen met een speeltoestel voor de jongere kinderen en een trappenconstructie om te zitten en op te spelen." Binnenkort wordt er ook nog belijning aangebracht voor het voetbalveld en het fietsparcours. "Dit kan natuurlijk pas als de gegoten beton verder uitgedroogd is." Bovenop de grotere speelelementen op de nieuwe speelplaats wordt er door de werkgroep speelplaatswerking ook heel wat ander spelmateriaal aangeboden tijdens de middagpauze. "We zijn blij dat er sinds 4 november opnieuw volop gespeeld kan worden op onze nieuwe speelplaats", aldus de directrice. De werken werden voor zeventig procent gefinancierd met subsidies van Agion. De overige dertig procent van de kosten werden door de scholengemeenschap Moorsledegem, waaronder de vrije basisschool De Bunderboog valt, betaald. Binnen de vrije basisschool zijn alle werken echter nog niet achter de rug. "Een tweede dossier dat al geruime tijd op de wachtlijst stond is de verbouwing van het voorgebouw. De werken zijn inmiddels gestart. Het gebouw was erg verouderd. Deze ingreep was dan ook heel belangrijk voor het comfort van onze school." De werken werden net voor de herfstvakantie opgestart en zullen enkele maanden in beslag nemen. "De muren en het dak worden er extra geïsoleerd en de gevel wordt opgefrist. Binnen worden ook alle technische installaties vernieuwd", somt de directrice tot slot op. (BF)