"Uiteraard heeft corona ons parten gespeeld bij de renovatie", gaat Linde van start. De opening was eigenlijk voorzien op vrijdag 24 april met een feestelijke receptie, de start op maandag 27 april.
...

"Uiteraard heeft corona ons parten gespeeld bij de renovatie", gaat Linde van start. De opening was eigenlijk voorzien op vrijdag 24 april met een feestelijke receptie, de start op maandag 27 april. "Die start, weliswaar op afspraak voor de reeds ingeschreven kindjes en hun ouders, vindt nu maandag 18 mei plaats. Uiteraard zullen we ons strikt houden aan de coronamaatregelen, aangescherpt door Kind en Gezin. Het wordt hoe dan ook leuk. Ballonnen, vlaggetjes en muziek zullen zorgen voor een aangename sfeer. In samenspraak met de ouders zal de opstart geleidelijk verlopen. Momenteel zijn er een 20-tal kindjes voor de startdatum. Het feestelijke openingsmoment voorzien we in september.""Het inrichten van de leefruimtes is momenteel ver gevorderd", gaat Linde verder. Deze worden gecoördineerd door Tom Lemey, die ook de renovatie van Hocus Pocus in de Vierwegstraat begeleidde. Gelukkig waren de meeste materialen binnen vóór de coronacrisis. Ambachtslui waren om reden van social distancing met minder dan gepland. Maar gelukkig zijn de werken blijven doorgaan.""Aan het opfrissen van de buitenruimte met kindvriendelijke accenten wordt nog gewerkt. Maar het komt in orde.""Er is maximale opvang voor 47 kinderen", vervolgt Linde. Dat maximum is niet voor direct, we gaan voor een langzame groei. We mikken op een 30-tal baby's, peuters en kleuters in twee leefgroepjes 'de visjes en eendjes' om op termijn met een derde leefgroep 'de libellen' te starten. De namen van de leefgroepen kaderen in het thema van de fonkelbrug over het water.""De inschrijvingen verlopen vlotter dan verwacht, waardoor we met een 3 à 4-tal voltijdse medewerkers zullen kunnen starten. Het zijn Hocus Pocus medewerkers, die zich kandidaat hebben gesteld om naar het nieuwe kinderdagverblijf over te stappen. Zo brengen we de spirit van Hocus Pocus over naar de Fonkelbrug maar in een nieuw kleedje en blijven beide vestigingen elkaar, waar nodig, ondersteunen. Samen sterk!""Met de Fonkelbrug willen we eigen accenten leggen", vertelt Linde enthousiast verder. "De Fonkelbrug is lokaal, buurtgericht en duurzaam en midden in de stad gelegen. Het is dus te voet, met de fiets en met de buggy makkelijk bereikbaar. Verschillende prijsformules zijn mogelijk: vast of inkomensgerelateerd." "Onze ploeg en ikzelf staan te popelen om eraan te beginnen. De naam 'Fonkelbrug' met als baseline 'alle kansen voor elk kind' staat voor verbinding, bruggen bouwen, interactie met andere kindgerelateerde organisaties, waardoor een klik, een 'fonkel' ontstaat. "Dat is ons ultiem maatschappelijk doel", besluit Linde.