Het organiserende Keikoppencarnaval is teleurgesteld, maar respecteert de beslissing. "Dit is echt heel jammer. De tijd en energie die wij er al in hebben gestoken, maakt niet uit. Het zijn de kinderen die teleurgesteld achterblijven waar we aan denken", zucht Jeroen Horré van het Keikoppencarnaval.
...

Het organiserende Keikoppencarnaval is teleurgesteld, maar respecteert de beslissing. "Dit is echt heel jammer. De tijd en energie die wij er al in hebben gestoken, maakt niet uit. Het zijn de kinderen die teleurgesteld achterblijven waar we aan denken", zucht Jeroen Horré van het Keikoppencarnaval.Vanuit de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) werd naar de ouders toe gecommuniceerd over de nieuwe richtlijnen omtrent het coronavirus. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart. "Volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral kwetsbare groepen beschermen. De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra... niet doorgaan", zo wordt gecommuniceerd. "Concreet betekent dit voor onze school dat we alle geplande uitstappen, wandelingen van de ouderraad, kindercarnaval, oudercontacten... annuleren."Zo'n 1.800 kinderen nemen elk jaar deel aan de kindercarnavalstoet in Poperinge. "Elk jaar is het een fantastisch feest, met zoveel lachende gezichtjes. Geen enkele activiteit binnen de schoolgemeenschap mag nog doorgaan. Ons bezoek, met een delegatie prinsen en prinsessen, aan de Poperingse lagere scholen mag ook niet doorgaan. Aan het einde van de stoet is er voor elk kindje een donut. We proberen te regelen dat we de donuts toch bij de kindjes kunnen brengen." Het jubileumjaar van de kindercarnavalstoet eindigt in mineur. "Onze 25ste editie moest een feestjaar worden, maar dat zal het overduidelijk niet worden. We hadden speciale vlaggetjes laten maken en er zou een fuifje georganiseerd worden op de Grote Markt, maar dat gaat dus allemaal niet meer door. We hebben zeker respect voor de keuze, maar we vinden het heel jammer voor de kinderen en voor ons ook. We kregen al verschillende berichtjes van ouders dat ze niet weten hoe ze het moeten uitleggen aan hun kind, dat ze er al zolang naar uitkijken."De Keikoppencarnavalsstoet mag op zondag 22 maart wél door de Poperingse straten trekken. "Vanuit het gemeentelijke bestuur werd beslist dat het Keikoppencarnavalsweekend doorgaat zoals gepland met uitzondering van de kindercarnavalsstoet. De Keikoppencarnavalsstoet trekt op zondag 22 maart door de Poperingse straten", zegt Jeroen Horré. "Op provinciaal niveau wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden en kan er in de aanloop naar het Keikoppencarnavalsweekend nog andere maatregelen volgen. We halen, voorlopig, zeker en vast opgelucht adem."(LB)