In Vlaanderen is er een stijging van 13,8 naar 14,1 procent, in West-Vlaanderen een stijging van 12,9 naar 13,2 procent. "Wij zijn blij dat er een lichte daling te zien is deze cijfers", stelt schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding Philippe De Coene. "Maar we blijven wel voorzichtig. De cijfers van Kind & Gezin leggen geen oorzakelijk verband met lokaal beleid. Dalingen of stijgingen zijn dus niet te verklaren door hoe een lokaal bestuur armoede al dan niet aanpakt."

Als enige stad in Vlaanderen meet Kortrijk de resultaten van zijn eigen aanpak via het Mission-project. Eind dit jaar zal blijken of die lokale aanpak vooruitgang biedt voor gezinnen en kinderen in armoede. "Toch zijn de metingen van Kind & Gezin belangrijk voor een lokaal bestuur: we kunnen weten wie de mensen achter de cijfers zijn", klinkt het.

Linken met lokaal bestuur maken

"Daarom de oproep aan de nieuwe Vlaamse regering en Kind & Gezin om de gezinnen in armoede en het lokale bestuur met elkaar in contact te brengen. Dat gebeurt nu experimenteel in Kortrijk via het Mission-project bij 111 gezinnen en maakt het mogelijk om een gericht armoedeplan per gezin uit te werken."

"Kortrijk werkt momenteel volop aan een nieuw armoedebestrijdingsplan waarbij zal rekening worden gehouden met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek", aldus schepen De Coene nog. "Nieuw is dat we in onze stad maatregelen wil ontwikkelen om in te spelen op problemen die kinderen in armoede elke dag ondervinden."

Accenten leggen

Zeventien problemen werden in kaart gebracht. "Denk daarbij aan gebrek aan gezonde voeding, behoorlijke kledij en schoenen, niet-deelname aan schoolse activiteiten, nooit uitgenodigd worden om te spelen,... Een ander groot accent zal komen te liggen op de bestrijding van eenzaamheid en armoede bij senioren, éénoudergezinnen en alleenstaanden", besluit de schepen.