Kinder- en jeugdpsychiatrie op site van het voormalige Sint-Jozefinstituut

© EDB
Els Deleu
Els Deleu Medewerker KW

De nieuwbouw voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Korbeel en De Patio van Groep Zorg Heilige Familie rijst snel uit de grond op de site van het voormalige Sint-Jozefinstituut.

De Korbeel was in 1974 het eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis dat in Vlaanderen erkend werd. De Patio is een forensisch jeugdpsychiatrische eenheid die in 2007 opgericht werd. Vorig jaar werden nog 12 extra plaatsen gerealiseerd voor dagbehandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, en dit in samenwerking met AZ Groeninge en het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem. De Korbeel en De Patio vallen onder Groep Zorg Heilige Familie. “Door de uitbreiding van het behandelaanbod over de jaren heen was een grotere infrastructuur nodig”, stelt Olivier Peene, algemeen directeur Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie. Het oorspronkelijk aanbod van 30 behandelplaatsen werd doorheen de jaren uitgebreid naar een aanbod voor 52 kinderen en jongeren.

Gebouw volgens patiomodel

In 2010 werd het terrein van het voormalig Sint-Jozefinstituut achter het psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie aangekocht. De gebouwen erop werden tot 2017 gebruikt door het Guldensporencollege. In mei vorig jaar startten de sloopwerken en dan volgde nog een archeologisch onderzoek op de site.

De bouwwerken startten in juni en er wordt voorzien om in juni 2022 het gebouw in gebruik te nemen. Samen met het aanpalende psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie, dat in 1950 opgericht werd, zal de nieuwbouw een centraal gelegen campus vormen met een gespecialiseerd aanbod voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Het bestaande gebouw van de kinder- en jeugdpsychiatrie zal in de toekomst plaats maken voor een sport-, speel- en spelterrein voor kinderen en jongeren.

Groen karakter

De nieuwbouw zal vijf behandeleenheden omvatten: een forensische afdeling, een crisisafdeling voor adolescenten en behandeleenheden voor peuters en kleuters, voor kinderen van lagere schoolleeftijd en voor de middelbare schoolleeftijd. Er zal ook een dagbehandelingsaanbod zijn voor 13 kinderen en jongeren. Alle eenheden bevinden zich op het gelijkvloers in de nabijheid van de eigen beveiligde en ruime patiotuin. De verschillende leefgroepen zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke ‘binnenstraat’ met gemeenschappelijke functies.

De inplanting van de nieuwbouw kwam tot stand in nauw en constructief overleg met Stad Kortrijk

Op de eerste verdieping zitten de therapeutische functies, de onderwijslokalen en een sporthal. De situering van de tuin ten opzichte van het voetpad en een doorgang van de Langemeersstraat naar het park aan de Groeningepoort zorgen voor een groen karakter van het project binnen de stad. “De inplanting van de nieuwbouw kwam tot stand in nauw en constructief overleg met Stad Kortrijk”, aldus architect Bert Scheirlynck van vk Architects & Engineers uit Roeselare.

Korbeel en Patio

In De Korbeel krijgen kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar de juiste diagnose en behandeling in functie van hun specifieke noden. Er zijn vier kinder- en jeugdpsychiaters en zo’n 50 zorgmedewerkers voor 44 plaatsen. “Dat gaat van dagbehandeling, nachtopname tot volledige opname. Er zijn ook reguliere crisisopnames en crisisopnames via de jeugdrechtbank mogelijk. De werking is ingedeeld in leefgroepen per leeftijd en in een crisiswerking.”

De forensiche jeugdspychiatrische afdeling De Patio behandelt jongens tussen 12 en 18 jaar met een vermoeden van psychiatrische problematiek en een juridisch statuut bij de jeugdrechtbank. Er zijn twee jeugdpsychiaters en zo’n 20 zorgmedewerkers. De Patio heeft een capaciteit van 7 volledige opnames en een hervalbed.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.