De mama verliet even de tuin om binnen voor haar baby te zorgen. Toen zij terug buiten kwam zag zij haar peuter, die in het zwembad aan het verdrinken was. In allerijl werden ...