Kiezen welke factuur te betalen: Peter en Joyce uit Roeselare over financiële problemen door corona

Maatschappelijk werkers Ann Deraedt en Tina Houthoofd van het Welzijnshuis samen met Peter Molly en Joyce Yeboaa en OCMW-voorzitter Bart Wenes. (foto Stefaan Beel) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Peter Soete

De coronacrisis heeft rake klappen uitgedeeld in veel sectoren. Ook de gewone burger die voor corona maar net de eindjes aan elkaar kon knopen, kreeg het hard te verduren. Gelukkig was er ook voor hem/haar een vangnet voorzien, zoals twee stadsgenoten getuigen.

De verschillende overheden van het land hebben tijdens de coronacrisis veel geld gepompt in alle sectoren in nood. Maar veel mensen die niet bepaald grootverdieners zijn, hadden het plots zeer moeilijk. Konden ze in normale tijden net het hoofd boven water houden, dan werd het tijdens de gezondheidscrisis plots onmogelijk om aan alle financiële verplichtingen te voldoen.

Gelukkig kwam er in 2021 voor die mensen vanuit de federale overheid financiële steun via de lokale OCMW’s. In Roeselare namen maatschappelijk werkers Tina Houthoofd en Ann Deraedt het voortouw in deze problematiek. We ontmoeten hen in het Welzijnshuis waar ook twee stadsgenoten aanwezig zijn die dankzij deze covid 19-steun hun financieel evenwicht hebben terug gevonden.

Leerproblemen op school

De 36-jarige Joyce Yeboaa is arbeider bij Villeroy & Boch en is alleenstaande moeder met drie kinderen. Vier jaar geleden kocht Joyce een flat in Roeselare waar ze al heel wat problemen heeft gehad. “De vloer is kapot gegaan en ik heb ook de volledige elektriciteit moeten vernieuwen. Ik heb die kosten kunnen dragen maar enige financiële reserve had ik niet meer. Twee van mijn drie kinderen hadden leerproblemen op school en de school probeerde hen zo veel mogelijk extra zorg te geven zonder meerkost voor mij. Maar tijdens de eerste lockdown lukte dat niet meer op school. En thuis oefenen was quasi onmogelijk want daar is geen IT-ondersteuning”, vertelt ze. “Toen ze weer naar school mochten, voelden de leerkrachten onmiddellijk een grote achterstand en raadden ze een logopedie aan voor twee kinderen. Dat was twee keer per week maar na enkele weken groeiden de kosten me boven het hoofd. Ik moest kiezen waarop ik zelf kon besparen maar ook welke facturen ik zou laten liggen. Het lukte me niet meer…”

“Het was kiezen welke factuur ik zou betalen”

“Ik had nog nooit contact gehad met het Welzijnshuis, ik wilde het zelf proberen. Het brugteam van de school heeft echter het Welzijnshuis ingelicht en Tina en Ann namen contact op met me. Zij hebben een financiële audit gedaan van mijn middelen, ze hebben achterstallige schoolfacturen betaald en nemen ook de logopedie-opleg vanaf april voor hun rekening. Het bleek ook dat ik recht had op een groter groeipakket of kinderbijslag met drie kinderen en dat ik eigenlijk ook premies kon aanvragen voor herstellingen en renovaties van mijn flat. Ik wist dat allemaal niet.”

Technisch werkloos

“Ik ben altijd voltijds blijven werken en dat zal ik ook blijven doen. Die covid 19-steun heeft mij er bovenop geholpen en ik weet dat 2022 een goed jaar zal worden. Ik heb niet alleen de financiële hulp gekregen om een moeilijke periode te overbruggen, er is een afbetalingsplan gemaakt en er zijn mensen die me helpen in de voor mij moeilijke wereld van premies en ondersteuningsmaatregelen. Mijn droom om mijn kinderen een goede opleiding te geven waarin ze andere mensen kunnen helpen, blijft op die manier intact.”

Ook Peter Molly (43) kwam in financiële moeilijkheden door corona. “Ik was arbeider en werkte bij een firma die epoxyvloeren giet. Ik ben daar elf jaar in vaste dienst geweest maar op maandag 8 maart kreeg ik plots te horen dat ik niet meer moest komen. Ik werd tijdelijk werkloos door overmacht. Ik verloor wel niet mijn volledige loon maar het scheelt toch 200 euro per maand. Dat kwam zwaar aan want ik heb hoge vaste kosten en moet ook onderhoudsgeld betalen. Met mijn normaal loon kon ik alle kosten betalen en hield ik net voldoende over om in mijn levensonderhoud te voorzien. Na 8 maart lukte dat niet meer.”

“Ik geraakte achter met betalingen en de facturen stapelden zich op. Na verloop van tijd deed ik zelfs mijn brievenbus niet meer open maar dat bleek ook geen goede oplossing. Ik kreeg deurwaarders over de vloer. Gelukkig voor mij nam het Welzijnshuis contact op en Tina en Ann hebben mijn leven weer op de rails gezet. Ze hebben voor een budgetplan gezorgd, voor de herschikking van mijn schulden en voor een afbetalingsplan. Door mijn specifieke situatie kwam ik in aanmerking voor covid 19-hulp en heeft het Welzijnshuis zelfs enkele kosten ten laste genomen, zoals de aankoop van een nieuwe boiler. Ik had geen enkele financiële buffer meer. Maar dankzij dit project lukt het me stilaan om er bovenop te komen. Ik durf opnieuw in de brievenbus kijken en droom van de dag dat ik alles weer zelf zal kunnen betalen en dat ik weer werk zal hebben.”

Open kaart spelen

“Zo’n covid 19-hulp komt er natuurlijk niet zomaar”, zeggen Tina Houthoofd en Ann Deraedt. “Er komt een zeer grondig financieel en sociaal onderzoek. Wie dergelijke steun vraagt, moet 100 procent open kaart spelen. De middelen zijn er voor mensen die in een financieel kwetsbare situatie gekomen zijn, door ofwel hogere uitgaven door corona ofwel door een verlaagd inkomen door corona. Na lange gesprekken volgt er ook een huisbezoek. Op basis van onze bevindingen beslist het Bijzonder Comité van de sociale dienst of iemand in aanmerking komt.”

Specifieke steun

De OCMW’s van België kunnen hulp verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of hun uitgaven die verband houden met medische zorgen, niet meer kunnen betalen omwille van de coronacrisis.

“In Roeselare vullen we dat kader van de federale regering zeer specifiek in”, bedenkt OCMW-voorzitter Bart Wenes. “Wij voorzien zelfs twee mensen die zich enkel en alleen bekommeren over die specifieke materie en steun. Dat is toch een verschil met veel andere OCMW’s waar de covid-steun ingebed is in de normale OCMW-werking.”

“Tina en Ann werken zelfs pro-actief en kijken waar hulp nodig is bij personen die in hun persoonlijke situatie getroffen zijn door deze gezondheidscrisis. Zij werken echt op maat. Iedere persoon die in aanmerking komt voor steun kan een ander steunbedrag krijgen voor een andere periode. Algemeen, is het aantal dossiers sinds het begin van de corona-crisis in maart 2020 met ruim 10 procent toegenomen. Voor Roeselare stelde de federale overheid 540.905 euro ter beschikking. We kunnen hier iedereen mee helpen, en dat is een bijzonder grote sterkte om als Welzijnshuis onze laagdrempeligheid waar te maken.”

“Niettemin merken wij dat een contactname met het Welzijnshuis nog te vaak een barrière vormt, maar net door tijdig in te grijpen kunnen we voorkomen dat de hulpvrager een ‘structurele cliënt’ wordt bij het Welzijnshuis. Ik blijf adviseren: wie door de pandemie dreigt in een financiële crisis af te glijden, wacht niet tot het water boven de lippen komt, maar neem contact op met Tina of Ann, op 051 80 59 00 of op welzijnshuis@roeselare.be.” (PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.