KH Magazine, het glossy stadsmagazine dat driemaandelijks bij alle inwoners en tweedeverblijvers in de bus valt, viel in...