Kersvers Brugs schepen Pieter Marechal: “We zullen als stad niet positief discrimineren”

“We zullen in Brugge niet werken met quota of positief discrimineren”, zegt Pieter Marechal, die op 1 januari 2021 Martine Matthys opvolgt als schepen van Welzijn en Personeel. Toch wil het stadsbestuur Bruggelingen met een andere huidkleur of niet Vlaams klinkende naam sensibiliseren om deel te nemen aan selectieproeven voor stadsambtenaren.

Kersvers schepen Pieter Marechal: “Fysieke dienstverlening kunnen we beter organiseren met een rijdend kantoor, een Bruggebus. (Foto Davy Coghe)©Davy Coghe Davy Coghe
Kersvers schepen Pieter Marechal: “Fysieke dienstverlening kunnen we beter organiseren met een rijdend kantoor, een Bruggebus. (Foto Davy Coghe)©Davy Coghe Davy Coghe

Pieter Marechal (38) ging na zijn studies Geschiedenis en Overheidsmanagement aan de UGent aan de slag als parlementair medewerker van Roel Deseyn. In 2012 was hij korte tijd woordvoerder bij Club Brugge. Sinds 2013 is hij docent communicatie aan de Economisch Hogeschool in Tilburg.

Zijn politieke carrière begon in 2004, toen hij voorzitter van Jong CD&V Brugge werd. Vijf jaar later werd hij nationaal jongerenvoorzitter. Van 2007 tot 2012 was hij OCMW-raadslid, sinds 2013 zetelt hij in de gemeenteraad voor CD&V. Hij is verloofd met Helena Caluwé en verhuist binnenkort van de binnenstad naar Sint-Andries.

Krijg je dezelfde bevoegdheden als Martine, of is er toch een kleine herschikking?

“Ik ga net als Martine aan de slag als schepen van Welzijn en Personeel. Voor deze legislatuur zijn er geen grote herschikkingen gepland, maar binnen mijn pakket zitten wel twee grote dossiers die bepalend zijn voor de toekomst van het beleid in Brugge.”

“Het eerste is een denkoefening die al gestart is vanuit de algemeen directeur en de strategische cel om de bevoegdheden van het vroegere OCMW weer bij de stad te brengen. Dit hoort bij de integratie Stad/OCMW waarbij je een groot departement Welzijn krijgt en de welzijnsverenigingen ( MINTUS, WOK, ’t SAS…, red. ) daarnaast redelijk autonoom kunnen functioneren.”

“De tweede oefening is het kerntakendebat op gemeentelijk niveau. Er werd een extern bureau ingeschakeld om een voorstel uit te werken welke de kerntaken zijn van een stad en welke taken beter zouden uitbesteed worden of niet meer uitgevoerd worden omdat ze bijvoorbeeld door een andere overheid beter kunnen gedaan worden.”

Welzijn vereist extra aandacht door corona. Bereid je concrete acties voor?

“Uit de Corona Impact Monitor blijkt dat de Bruggeling tevreden is over de aanpak van corona door het stadsbestuur maar ook dat 41 procent wil dat er wordt ingezet op gezondheid en ruim de helft vraagt aandacht voor eenzaamheid. Dat zijn signalen waar ik meteen mee aan de slag wil gaan. Zo wil ik vanuit de bevoegdheid gezondheid vaker samenwerken met mijn collega van Sport Franky Demon. Onder andere door de Bruggelingen te wijzen op het belang van een gezonde levensstijl.”

Bij veel senioren is eenzaamheid een probleem. Ga je hen helpen?

“De groep senioren in onze stad wordt steeds groter. Maar er is een grote verscheidenheid. Enerzijds heb je de zeer mondige en vitale senioren die terecht betrokken willen worden bij het beleid, aan de andere kant een grote groep zorgbehoevende senioren. Voor hen moet de dienstverlening zo georganiseerd worden dat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Hier komt vaak de strijd tegen eenzaamheid de kop opsteken. Sommige mensen zijn nog lang niet toe aan een serviceflat of woonzorgcentrum maar zagen de sociale contacten wegvallen.”

Hoe zit het met plannen van toegankelijkheidsambtenaar om Brugge toegankelijker te maken voor personen met een beperking?

“We hebben nu een toegankelijkheidsambtenaar die advies moet geven. Samenwerking met andere beleidsdomeinen openbaar domein, gebouwen, informatie en communicatie is cruciaal. Ook op het vlak van het stadspersoneel moeten we stappen blijven zetten, zodat meer mensen met een handicap tewerkgesteld kunnen worden binnen onze stadsadministratie, op aangepaste werkplekken.”

Komt er ook positieve discriminatie voor mensen met een niet Belgische origine, zoals de burgemeester recent voorstelde?

“In Brugge gaan we niet werken met quota of positief discrimineren. De burgemeester heeft bij de voorstelling van de Europese Coalitie van steden tegen racisme gesteld dat er in eerste instantie moet gesensibiliseerd worden naar de bevolkingsgroep die een andere huidskleur of niet Vlaams klinkende naam heeft, om hen ertoe aan te zetten deel te nemen aan selectieproeven. Sommigen zullen eerst moeten aangezet worden om nog beter Nederlands te leren want dit is vaak een hinderpaal om mensen van niet Vlaamse origine in dienst te nemen.”

“Vergeet evenwel niet dat de grootste groepen in Brugge Nederlanders, Roemenen, Polen en Fransen zijn. Positieve actie kunnen we in de toekomst wel overwegen wanneer die eerste communicatie inspanningen onvoldoende resultaat opleveren.”

Worden als besparingsmaatregel de ambtenaren die met pensioen gaan nog steeds niet vervangen?

“Dat was een stelregel in de vorige legislatuur. Maar de balans was op het einde wel nog steeds een gelijk aantal personeelsleden. Van dit principe is bij aanvang van deze legislatuur bewust afgestapt. Dit was ook niet meer houdbaar want diverse diensten liepen leeg. Nu wordt gewoon grondig bekeken of bij pensionering de vervanging noodzakelijk en verantwoord is.”

“Door Covid-19 is thuiswerken ook voor een groot deel van het stadspersoneel de regel geworden. Dit vergt een ander organisatiemodel. We moeten nu uittekenen hoe we dit naar de toekomst toe verder zullen organiseren. Zullen we opteren voor een aantal dagen op de werkplek en aantal dagen thuis? Hoe moeten we de dienstverlening naar de bevolking dan verder waarborgen? Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers nog een team vormen wanneer we elkaar straks zo weinig zien?”

“De tijd is aangebroken om nog meer in te zetten op digitale dienstverlening en administratieve vereenvoudiging. De fysieke dienstverlening kun je op enkele plaatsen concentreren. Het is zinloos een fysiek kantoor open te houden, als daar gemiddeld twee personen per dag komen, enkel om vuilniszakken te kopen. We kunnen dat veel beter organiseren met een rijdend kantoor de Bruggebus of dienstverlening aan huis, zeker bij minder mobiele mensen.

Verhuist het Huis van de Bruggeling omwille van de dure huur?

“Nee! Het Huis is zeer goed gelegen en bereikbaar. De ‘dure’ periode ligt weldra achter ons: de eerste jaren diende er ook betaald te worden voor de huur van de roerende goederen, de inrichting. Dit komt binnenkort te vervallen zodat het nog enkel de huur is van het gebouw.”

“De omvorming van woonzorgcentrum Minnewater tot Huis van de Bruggeling is afgevoerd wegens te duur. Maar de idee om meer administraties samen te brengen blijft actueel, ook door het nieuwe werken. Zo zijn er plannen voor het gemeentehuis van Sint-Andries waar de dienst burgerzaken eindelijk naar de benedenverdieping zou kunnen gebracht worden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.