Op zaterdag wordt de kermis om 19 uur plechtig geopend met een stoet onder de muzikale begeleiding van de harmonie Rhetorika. De prominenten stappen in groep mee door de centrumstraten. Om 20 uur is er dan de kermisworp vanuit het Huis Bekaert op de Markt, de klassieker als start van de feestelijkheden. Er worden tientallen zakjes met foortickets te grabbel gegooid. De worp lokt telkens veel volk, o...