"Twee kerken blijven hun functies behouden: de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Oudenburg en de Sint-Audomaruskerk van Westkerke. Voor de kerk van Oudenburg streven we naar valorisatie op toeristisch en cultureel vlak. Dat betekent dat de kerk, mits goedkeuring van de pastoor, af en toe voor een andere activiteit zal kunnen worden gebruikt. Uiteraard blijft verder restaureren nodig", zegt Peter Velle.
...