"We doen mee met het nationaal initiatief van de Open Kerkendagen. Dat bestaat al enkele jaren bestaat en wij nemen nu voor de eerste keer deel", vertelt secretaris Lionel Bekaert van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus met enthousiasme.
...

"We doen mee met het nationaal initiatief van de Open Kerkendagen. Dat bestaat al enkele jaren bestaat en wij nemen nu voor de eerste keer deel", vertelt secretaris Lionel Bekaert van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus met enthousiasme. Elk jaar tijdens het eerste weekend van juni wordt het religieus erfgoed op een positieve manier in de kijker gezet. Dat is de hoofdbedoeling van de Open Kerkendagen 2018. Het thema dit jaar is 'Erfgoed met vele gezichten'."Hiermee willen we naast de diversiteit die dit erfgoed te bieden heeft vooral het menselijke verhaal achter de stenen laten zien, want gebedshuizen zijn naast monumenten ook echte gemeenschapshuizen, gebouwd en gekoesterd door duizenden handen", filosofeert Lionel."Een werkgroep ad hoc, samengesteld uit leden van de drie kerkfabrieken, heeft een boeiend en gevarieerd programma voor de drie kerken in elkaar gezet."Elke kerk is op zondag 3 juni van 10 tot 18 uur doorlopend open. De aanwezige maar vaak verborgen kerkschatten, zoals cibories, monstransen, kazuifels en processievaandels, worden tentoongesteld en er is in elke kerk heel wat te beleven."Voor het uitgebreide programma en aanvangsuren verwijzen we graag naar folder, affiche en de website van de Open Kerkendagen 2018", zegt Noël Keersebilck, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Henricus, die nauw betrokken is bij de opmaak en uitvoering van het programma in de kerk van de Zilverberg. "We hebben zelfs gezorgd voor een sportieve attractie, namelijk bezoek aan de kerktoren, naast de presentatie op groot scherm van de geschiedenis van de Sint-Henricuskerk."In de namiddag is er driemaal poëzie en harp door Joost Vanbrussel en Olivia Debrabandere en op het einde van de dag zingt het gemengd koor van het woonzorgcentrum Sint-Henricus o. l. v. Jef Rommel. Na het kooroptreden wordt er nog een glas op de Open Kerkendag en de vriendschap aangeboden."We zorgen o.a. voor een wandelvoordracht rond de kerk door heemkundige Marc Luyckx aansluitend een glaasje echte miswijn als aperitief", zegt José Boone, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Martinus.Om 14 uur bespeelt organist Eric Hallein het originele Van Peteghem orgel, waarna er twee gegidste rondleidingen met André Fossez en José Boone geprogrammeerd zijn."Het programma in de Sint-Petrus en Pauluskerk begint met een eucharistieviering op het gebruikelijke zondagse uur (9.15 uur) met Latijnse gezangen opgeluisterd door het Sint-Gregoriuskoor o. l. v. Marc Ternest", gaat Lionel Bekaert verder.In de namiddag wordt om het uur, vier keer in totaal, de doop van Pietje Snot uit een ver verleden door leden van de toneelvereniging Vereenigde Vrienden nagespeeld, telkens gevolgd door een rondleiding in de kerk met Nele Vanhauwaert en Raoul Boucquey als begeleidende gidsen.Organist Eric Hallein sluit met een orgelbespeling de dag in de Sint-Petrus en Pauluskerk muzikaal af. (AD)