De brand brak uit omstreeks de middag. Op dat moment waren er werken aan het dak aan de gang. Een sterke zuidwestenwind wakkerde de vlammen aan. Na een halfuur stond het volledige dak in lichterlaaie. De brandweer kwam erg laat opdagen. Gelukkig was er hotelier August Stracké van hotel Allemagne uit de belendende Kerkstraat die over een eige...