In zijn homilie stond bisschop Lode Aerts stil bij 'Heer, geef ons meer geloof'. De misdienaars werden op het einde van de viering extra bedankt door de bisschop. Ook zuster Benigna die op zondag 20 oktober wordt gevierd, kreeg applaus voor haar 75-jarig kloosterjubileum.

Schepen Louis Vanderbeken dankte allen die aan de mooie viering hadden meegewerkt. Daarna werd het guldenboek ondertekend en in het buurthuis, waar een tentoonstelling over de kerk was, vond een receptie plaats.

(MV)

In zijn homilie stond bisschop Lode Aerts stil bij 'Heer, geef ons meer geloof'. De misdienaars werden op het einde van de viering extra bedankt door de bisschop. Ook zuster Benigna die op zondag 20 oktober wordt gevierd, kreeg applaus voor haar 75-jarig kloosterjubileum.Schepen Louis Vanderbeken dankte allen die aan de mooie viering hadden meegewerkt. Daarna werd het guldenboek ondertekend en in het buurthuis, waar een tentoonstelling over de kerk was, vond een receptie plaats.(MV)