Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) gaf in de gemeenteraad van woensdagavond toelichting bij de plannen. "De eerstkomende vijf jaar zal er voor de kerkganger nog niet veel veranderen", zegt hij. Wat niet betekent dat er intussen geen stappen worden gezet, integend...

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) gaf in de gemeenteraad van woensdagavond toelichting bij de plannen. "De eerstkomende vijf jaar zal er voor de kerkganger nog niet veel veranderen", zegt hij. Wat niet betekent dat er intussen geen stappen worden gezet, integendeel. "Bedoeling is een aanvraag in te dienen om de kerk van De Paanders tegen 1 januari 2025 te laten ontwijden en het gebouw te integreren in de school. Zo zal het zowel voor school- als buurtactiviteiten kunnen dienen."Een ander spoor dat de gemeente en de kerkinstellingen volgen is de zoektocht naar minstens een nevenbestemming voor de kerken van 't Veld en Marialoop, waar dus nog niet meteen sprake is van een ontwijding. "We zullen een studiebureau aanstellen om te onderzoeken wat de mogelijkheden met die kerken zijn", aldus nog de burgemeester. Uitgangspunt is dat er nog liturgische diensten kunnen plaatsvinden, maar evenzeer buurtactiviteiten.Zelfs een eventuele sloop van een kerk en een bescheidener nieuwbouw wordt - mocht dat goedkoper uitvallen dan een grootschalige aanpassing - niet uitgesloten. De studiekosten zullen al snel oplopen richting 15.000 à 20.000 euro, weliswaar 30 procent gesubsidieerd. De rest van het bedrag zal worden ingehouden van de dotatie aan de kerkfabrieken. Finaal zal over 15 jaar allicht maar één van de vier Meulebeekse kerken meer overblijven: de Sint-Amanduskerk aan de Markt. (TVW)