Kenneth Coigné (44) studeerde rechten en criminologie voor hij bij de algemene reserve van de vroegere Rijkswacht begon aan zijn politiecarrière. "Ik wilde altijd jurist of advocaat worden, maar stapte over naar criminologie om meer praktijkgericht te werken. In de criminologie begon pas mijn interesse in politiewerk te groeien", vertelt Kenneth Coigné. "Ik nam deel aan examen voor zowel voor de toenmalige Rijkswacht, Gemeentepolitie en Gerechtelijke Politie. Ik had me voorgenomen om de eerste van wie ik bericht kreeg te aanvaarden. Zoals veel beginners wil je hoofdzakelijk gerechtelijk werk doen. In series als 'Heterdaad' leek dat allemaal heel interessant. Maar ik wilde ook zo snel mogelijk aan het werk, bij eender welke politiedienst."
...