Kenneth Coigné (44) studeerde rechten en criminologie voor hij bij de algemene reserve van de vroegere Rijkswacht begon aan zijn politiecarrière. "Ik wilde altijd jurist of advocaat worden, maar stapte over naar criminologie om meer praktijkgericht te werken. In de criminologie begon pas mijn interesse in politiewerk te groeien", vertelt Kenneth Coigné. "Ik nam deel aan examen voor zowel voor de toenmalige Rijkswacht, Gemeentepolitie en Gerechtelijke Politie. Ik had me voorgenomen om de eerste van wie ik bericht kreeg te aanvaarden. Zoals veel beginners wil je hoofdzakelijk gerechtelijk werk doen. In series als 'Heterdaad' leek dat allemaal heel interessant. Maar ik wilde ook zo snel mogelijk aan het werk, bij eender welke politiedienst."
...

Kenneth Coigné (44) studeerde rechten en criminologie voor hij bij de algemene reserve van de vroegere Rijkswacht begon aan zijn politiecarrière. "Ik wilde altijd jurist of advocaat worden, maar stapte over naar criminologie om meer praktijkgericht te werken. In de criminologie begon pas mijn interesse in politiewerk te groeien", vertelt Kenneth Coigné. "Ik nam deel aan examen voor zowel voor de toenmalige Rijkswacht, Gemeentepolitie en Gerechtelijke Politie. Ik had me voorgenomen om de eerste van wie ik bericht kreeg te aanvaarden. Zoals veel beginners wil je hoofdzakelijk gerechtelijk werk doen. In series als 'Heterdaad' leek dat allemaal heel interessant. Maar ik wilde ook zo snel mogelijk aan het werk, bij eender welke politiedienst." Op 1 september 1999 begon hij bij de Rijkswacht. In 2007 werd hij diensthoofd van de dienst beveiliging, die onder andere instond voor alle geldtransporten en escortes. "Dat was een dienst van om en bij de 300 personeelsleden", vertelt Kenneth Coigné. "Dan kom je in contact met veel andere politiediensten en leer je de good practices.." Samen met Bart Raymaekers, de huidige directeur van het crisiscentrum, richtte hij later de GIS (Gespecialieerde Interventie/Interventions Specialisées) op. "Na zes jaar weer in Brussel kreeg ik het aanbod om te detacheren naar de federale politie in West-Vlaanderen", vervolgt Kenneth. "In diezelfde periode behaalde ik mijn directiebrevet om hoofdcommissaris te worden en heb ik gepostuleerd voor een functie bij de Scheepvaartpolitie, waar ik in 2015 diensthoofd werd. "De Scheepvaartpolitie doet een beetje hetzelfde als de lokale politie, maar dan nog met specialisaties want je bent soms op het water actief." Kenneth Coigné stak zijn ultieme ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken. "Ik zag mijn werk bij de Scheepvaartpolitie als een ideale springplank om naar de lokale politie te evolueren", vertelt hij. "Ik heb me van in het begin voorgenomen om stap voor stap dichter te komen bij de basis van het politiewerk en die ligt nu eenmaal daar. Het moment dat ik vernam dat Luc Deryckere (de vorige korpschef die nu met pensioen is, red.) zijn plaats werd vrijgesteld - dat was augustus vorig jaar - heb ik me dan ook 300 procent ingezet om me voor te bereiden op de selectieprocedure."Hoewel hij nog maar sinds zijn eedaflegging van vorige donderdag officieel korpschef is, is hij al volop aan het werk. "Op 14 maart was het de politieraad waar ik werd voorgedragen. Vanaf dat moment wist ik het, en dan heb ik geprobeerd om toch elke dag een keer op hoofdcommissariaat te zijn en hier en daar een vergadering of politiecollege mee te pikken. Vorige week was ik hier de hele week, hoofdzakelijk om een aantal mensen te leren kennen en bepaalde diensten te doorlopen. Ik heb graag een persoonlijk contact met iedereen. Het is echter een utopie om 270 personeelsleden tegen het einde van de maand te leren kennen, maar dat komt wel.""Wat me meteen opvalt is de positieve werksfeer en de motivatie bij iedereen. Het is een goed georganiseerde politiezone. Maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Dat is ook de bedoeling van mijn screening die ik doe de eerste weken. Waar liggen de zaken waar we op korte termijn resultaat kunnen boeken? Er is ook de positieve sfeer in het politiecollege. Er zijn veel verwachtingen en ik vind dat positief. Ik denk dat er een aantal mensen zijn die nu de kans hebben om een aantal zaken waar ze al lang mee zitten eens aan te kaarten, onder meer op het vlak van interventies. Ook de uitbouw van een stevig team verkeer is aan de orde, maar dat wordt bemoeilijkt door het personeelsgebrek."Daarmee komt al een eerste pijnpunt aan bod. De politiezone kampt al jaren met een personeelstekort. Op vandaag zijn er een 15-tal functies vacant. "Dat zorgt voor een bepaalde druk, niet alleen op de mensen maar ook op de diensten. Mensen moeten extra presteren, en dat is een last. Maar er is overal volk te kort, in heel Vlaanderen en in alle kaders. Het gaat niet alleen om de vraag of we nog alle criminaliteit kunnen bestrijden, we moeten ook denken aan het welzijn van ons personeel. We mogen ze niet uitpersen als citroenen."Een andere prioriteit is het nieuwe zonaal veiligheidsplan dat tegen oktober klaar moet zijn. "We moeten er een werkbaar instrument van maken waarbij we op een viertal thema's gaan inspelen de komende vijf jaar. Ik denk daarbij zeker aan verkeer: onaangepast rijgedrag, snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, zwaar vervoer... Dat wordt een van de prioriteiten. Ook bereikbaarheid is wordt een onderwerp. We hebben een heel uitgestrekte politiezone. Als je van het ene uiterste naar het andere rijdt, ben je bijna een uur onderweg. We moeten er misschien aan denken om de interventie wat meer te decentraliseren. Alles moet goed doordacht worden."Voor de ambitieuze Kenneth Coigné voelt deze aanstelling als een eindpunt. "Voor mij zou het een hele mooie zaak zijn mocht ik het hier even lang kunnen uitdoen als Luc. Ik vind het een heel mooie opportuniteit in een heel mooie politiezone." Kenneth Coigné woont in Harelbeke, is getrouwd en heeft een nieuwe samengesteld gezin met in totaal vijf kinderen, tussen de twintig en elf jaar oud. "Ik speel muziek in een band en heb altijd gevoetbald, tot ik zeven jaar geleden jammer genoeg moest stoppen wegens blessures. Ook de twee zonen spelen nu voetbal. Ik heb ook een stiefzoon die te paard rijdt. Ik probeer ook zelf te sporten, voor de tijd die rest, want je wordt een beetje geleefd door de hobby's van de kinderen."