"Het is de bedoeling dat het ontmoetingscentrum in de kerk De Gaper zal vervangen", zegt schepen Wieland De Meyer. Het gebouw waarin nu het ontmoetingscentrum De Gaper zich bevindt, raakt verouderd. "In het dorp en met het bisdom is al een akkoord om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Samen met een werkgroep werd een plan van eisen o...

"Het is de bedoeling dat het ontmoetingscentrum in de kerk De Gaper zal vervangen", zegt schepen Wieland De Meyer. Het gebouw waarin nu het ontmoetingscentrum De Gaper zich bevindt, raakt verouderd. "In het dorp en met het bisdom is al een akkoord om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Samen met een werkgroep werd een plan van eisen opgesteld waaraan de nieuwe zaal moet voldoen", aldus de schepen. "In de gemeenteraad werd het bestek goedgekeurd om daarmee een ontwerper aan te stellen. Die ontwerper zal dan samen met de werkgroep het plan opmaken om de kerk tot een ontmoetingscentrum om te bouwen. De oppositie had nog een aantal technische opmerkingen op het bestek, maar inhoudelijk werd dit unaniem goedgekeurd."De parochiekerk Sint-Laurentius werd in 1925 weer opgebouwd nadat de kerk in 1918 aan flarden werd geschoten. Tijdens de oorlog was Kemmel een strategisch punt. Bij de slag om de Kemmelberg werd heel het dorp vernield. Van de kerk bleef niet meer over dan vier muren en de toren. De Brusselse architect Alexis Dumont maakte in 1922 het plan voor een nieuwe kerk. Die vertoont niet veel overeenkomsten met de oorspronkelijke kerk. De aannemer legde op 3 april 1924 de eerste steen en op 29 juni 1925 wijdde pastoor Pieter Serruys het gebouw in. In 1932 werden de klokken en een uurwerk aangebracht en daarmee had Kemmel opnieuw een volwaardige kerk. De Sint-Laurentiuskerk is niet beschermd als monument, maar is wel opgenomen in het inventaris van bouwkundig erfgoed.In de kerk werden de laatste jaren al heel wat activiteiten georganiseerd, zoals kunsttentoonstellingen, lezingen, recepties. In de box werden er tentoonstellingen van het bezoekerscentrum ondergebracht.(CMW)