In november 2019 konden alle Roeselaarse inwoners een online bevraging rond de werking van de fietsstraat invullen. De buurtbewoners van de fietsstraat kregen een papieren versie van de bevraging in de bus. In totaal vulden 373 personen de bevraging volledig in, waarvan er 91 ook wonen in de Kattenstraat of haar zijwegen. De bevraging werd ingevuld door zowel fietsers als automobilisten. Naast die bevraging, ging de Stad ook in gesprek me...

In november 2019 konden alle Roeselaarse inwoners een online bevraging rond de werking van de fietsstraat invullen. De buurtbewoners van de fietsstraat kregen een papieren versie van de bevraging in de bus. In totaal vulden 373 personen de bevraging volledig in, waarvan er 91 ook wonen in de Kattenstraat of haar zijwegen. De bevraging werd ingevuld door zowel fietsers als automobilisten. Naast die bevraging, ging de Stad ook in gesprek met de Fietsersbond alsook met de directie en 100 leerlingen van de Burgerschool en de Vrije Centrumschool.Met de resultaten van die ruime bevraging ging de Stad aan de slag om enkele voorstellen tot verbetering uit te werken. Draagvlak voor circulatiemaatregelen was er niet, zo bleek duidelijk uit het participatietraject. Daarom wordt bij de optimalisatie van de fietsstraat in de Kattenstraat vooral gefocust op meer infrastructurele, verkeerstechnische en flankerende maatregelen. Zo moeten fysieke middengeleiders tussen de Weststraat en de Uilstraat ervoor zorgen dat inhalen verhinderd wordt en de snelheid van het doorgaand verkeer geremd. Ook andere garanties op veiligheid worden ingebouwd zoals o.m. een gewijzigde voorrangsregeling ter hoogte van de Kattenstraat - Weststraat. Er wordt ook een verplichte stop ingevoerd voor het verkeer uit alle zijstraten. Ook bijkomende signalisatie en markeringen moeten de hoofdprincipes van een fietsstraat nog duidelijker maken. De uitvoeringswerken zijn, als het weer het toelaat, voornamelijk gepland tijdens de Paasvakantie.Als kers op de taart werd er naar aanleiding van de participatie een akkoord gesloten tussen de Stad en de directies van de Burgerschool en de Vrije Centrumschool om een proeftraject 'schoolstraat' op te starten. Dit traject loopt gedurende het derde trimester van dit schooljaar. Concreet betekent dit dat de Kattenstraat tussen de A. Rodenbachstraat en de Uilstraat op het eind van de schooldag een halfuur afgesloten zal zijn voor gemotoriseerd verkeer. In juni wordt geëvalueerd in functie van een verderzetting tijdens het schooljaar 2020-2021.Met al deze maatregelen zetten we samen maximaal in op een veilige schoolomgeving met alle ruimte waar de zwakkere weggebruiker recht op heeft!