Katleen Vandenbulcke (60) beheerde de jongste vijftien jaar ook de agenda en administratie van burgemeester Claude Croes, voor wie het een emotioneel moment was. "Ik wens je van harte proficiat met jouw nieuwe levensfase," startte de burgemeester zijn gelegenheidstoespraak.
...

Katleen Vandenbulcke (60) beheerde de jongste vijftien jaar ook de agenda en administratie van burgemeester Claude Croes, voor wie het een emotioneel moment was. "Ik wens je van harte proficiat met jouw nieuwe levensfase," startte de burgemeester zijn gelegenheidstoespraak. "Het is wel met gemengde gevoelens, want een bijzonder goede samenwerking met sterke verdiensten die stopt, is een stukje emotioneel."De burgemeester prees haar discretie. Niet alleen de afspraken in het gemeentehuis, maar ook afspraken buitenshuis, die soms het begin zijn van een mooi beleidsplan of toekomstvisie... Ook respect en wederzijds respect waren twee belangrijke waarden.Kathleen was ook altijd beleefd. "Ook al werd er al eens geklaagd en gezaagd door de mensen, toch kreeg iedereen op een beleefde manier een duidelijk antwoord. Er moesten in die vier voorbije decennia heel veel vragen van mensen moeten beantwoord worden, mondeling face-to-face, via de telefoon, per brief of per e-mail. Je hebt een enorme evolutie meegemaakt van toen je in 1977 werd aangesteld als tijdelijke klerk op proef tot in 2018", aldus nog de burgemeester.Katleen presteerde en evolueerde als een echte managementassistente: van typmachines naar computers, van brieven naar e-mails, van boeken naar websites, van klasseren tot digitaal beheer, van volgzame Deerlijknaren tot mondige en defensieve burgers. Honderden gemeenteraden en duizenden schepencolleges heeft ze administratief tot in de puntjes voorbereid. Jarenlang vormde Katleen een onafscheidelijk duo met Dora Vanmeerhaeghe. Na haar pensioen vormde ze ook een goede tandem met Lydie Spleers."Wat ik zelf het meest zal missen, zijn de vele persoonlijke gesprekjes, de uitlaatklepmomenten, de vragen naar jou toe: 'wat denk jij hierover?' of 'heb jij daar al iets over opgevangen?'", zo sprak de burgemeester. "Je gaf altijd een eerlijk antwoord: als het goed was, maar ook als je kritiek hoorde. In de voorbije vijftien jaar waren er veel vreugdevolle momenten, maar soms was het ook droefheid troef. Je had telkens een luisterend oor. Dat zijn ongetwijfeld momenten die ervoor hebben gezorgd dat we altijd een goede band hadden."Katleen was een vrouw die mee geschiedenis hielp schrijven in Deerlijk. "Ze beschikte over een ongezien boekje met telefoonnummers. Als er iemand moest opgebeld worden, had Katleen altijd 'toevallig' nog een gsm-nummer of e-mailadres", ging de burgemeester verder."We nemen afscheid van een vrouw die de burger hielp en dienstverlening hoog in het vaandel droeg. Je bent een sterke vrouw, die evenwicht nastreeft tussen werk, ontspanning, genieten en sportief en gezond leven. Je bent een klassedame, een unieke persoonlijkheid in de vele betekenissen van het woord. Ik wens jou een fantastische toekomst toe. Ik zal je missen," rondde Claude Croes af. (DRD)