Van 1995 tot 1997 werden waterbeheersingswerken uitgevoerd die vooral tot doel hadden het water van de Devebeek via de verruimde gracht langs de kasteeldreef af te leiden naar het restant van de walgracht ...

Van 1995 tot 1997 werden waterbeheersingswerken uitgevoerd die vooral tot doel hadden het water van de Devebeek via de verruimde gracht langs de kasteeldreef af te leiden naar het restant van de walgracht rond het kasteel om het vervolgens terecht te laten komen in de Devebeek, ter hoogte van de Ter Borchtlaan.Schepen van Milieu Danny Bossuyt: "Het is onze bedoeling om het kasteel weer in zijn oorspronkelijke toestand te brengen en de toegankelijkheid van het kasteelpark te optimaliseren. Om die redenen zal de brug naar het kasteel onder handen genomen worden, gaan we de omwalling uitbaggeren en vervolledigen rondom het kasteel en wordt het bomenbestand in het kasteelpark weer in ere hersteld.""Vanuit de Ter Borchtlaan is het ook onze bedoeling om een brug over de Devebeek aan te leggen zodat kasteel- en parkbezoekers hun wagen makkelijk kunnen parkeren en een onmiddellijke toegang krijgen tot het domein", aldus de schepen.De Devebeek krijgt dan ook haar oorspronkelijke loop terug, langs de Baronielaan. (LB)