Het Poperingse kasteel is sinds 1960 het uithangbord van De Lovie, een vzw die jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in de ruime Westhoek ondersteunt. "Het is gebouwd in 1856 met veel lichtinval en functioneerde destijds als feestpaleis voor de rijke eigenaars", vertelt Dries Vandewoude, projectcoördinator kasteel.
...