Voor zijn laatste voorzitterstaken dook de Ieperse kapper Dirk Ryckebosch ook even in de archieven. "Er moet in 1905 al een Ypersche Barbiersbond geweest zijn, maar daar vinden we niets over terug", vertelt hij. "Onze geschiedenis start op 13 september 1929 als de Vereniging der Ypersche Haarkappers. Er waren 14 leden, waaronder Henri Messiaen, Jospeh Acke, ere-voorzitter Cyriel Bollaert, voorzitter Désiré Leuridon en secretaris-schatbewaarder Oscar Pauwels. Bij aanvang in 1929 was de doelstelling vooral om door zich te verenigen de economische en sociale belangen van de kapp...

Voor zijn laatste voorzitterstaken dook de Ieperse kapper Dirk Ryckebosch ook even in de archieven. "Er moet in 1905 al een Ypersche Barbiersbond geweest zijn, maar daar vinden we niets over terug", vertelt hij. "Onze geschiedenis start op 13 september 1929 als de Vereniging der Ypersche Haarkappers. Er waren 14 leden, waaronder Henri Messiaen, Jospeh Acke, ere-voorzitter Cyriel Bollaert, voorzitter Désiré Leuridon en secretaris-schatbewaarder Oscar Pauwels. Bij aanvang in 1929 was de doelstelling vooral om door zich te verenigen de economische en sociale belangen van de kapper beter te verdedigen. Het waren immers moeilijke tijden: de jaren '30 kenden een zware economische crisis. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Daarna werden we het Meester-Haarkapperserbond van het arrondissement Yper. Gedurende die periode stond ons verbond onder andere in voor de verdeling van schaarse goederen zoals zeep, scheerpoeder, linnen, kolen... Na de oorlog werd de vereniging hervormd met een nieuw bestuur en kreeg het een nieuw elan. Het bestuur hield zich bezig met prijszetting, verwerven van sociale rechten en meer met vakbekwaamheid."Uiteindelijk evolueerde de kappersvereniging tot Meester-Haarkappersverbond Ieper-Poperinge en omliggende. "Van die samensmelting bestaat trouwens een heel mooie oorkonde. Er werden wedstrijden en cursussen georganiseerd, maar er was ook gelegenheid tot sociaal contact via geparfumeerde bals (waar iedereen bij het binnenkomen bespoten werd met parfum, red.) en kaartnamiddagen. Alle documenten, zoals het 'reglement van inwendige orde der vereniging' dat dateert van 10 juli 1945, zullen we overmaken aan het Iepers archief." Vanaf 10 oktober 1978 mocht de kappersvereniging zich Koninklijk noemen, wegens 50-jarig bestaan. Op 6 februari 1989 kwam dan de fusie met de Poperingse Kapperskring. "Gaandeweg kwam de focus van de vereniging meer te liggen op de beroepsvervolmaking en het artistieke", vertelt secretaris Marjan Nachtergaele. "Zo is in 1990 onze Trendclub ontstaan en organiseerden wij zes cursussen per jaar. Telkens kwam er een gerenommeerde lesgever de aankomende trends voor het nieuwe seizoen voorstellen."Deze demonstraties van nieuwe kapsels zullen de leden vanaf nu niet meer in Ieper kunnen volgen. "Twee jaar lang hebben we meerdere keren een oproep gedaan voor opvolgers in ons bestuur, maar jammer genoeg zijn er geen kandidaten", vertelt Dirk Ryckebosch. "De gemiddelde leeftijd van het huidig bestuur is 63 jaar. Met de jaren is het ook moeilijker en ingewikkelder geworden om administratief met alles in orde te zijn. De meeste leden zijn dames die naast hun kapsalon ook nog hun gezin hebben en veel vrije tijd is er dan niet meer over. Gelukkig zullen onze klanten niets merken van het feit dat we ermee stoppen. Onze kappers zijn mee met hun tijd en hebben immers nog veel andere kanalen om zich te informeren over de nieuwe trends." (DS)